NASA ร่วมกับ Astrobotic เตรียมส่ง VIPER หุ่นยนต์สำรวจหาแหล่งน้ำบนดวงจันทร์

NASA และ Astrobotic เตรียมร่วมโครงการ ส่งหุ่นยนต์สำรวจ VIPER ขึ้นไปยังบริเวณพื้นผิวน้ำแข็งบนดวงจันทร์ ในปี 2023 ด้วยมูลค่าสัญญากว่า 199.5 ล้านดอลล่าห์ NASA กล่าวว่าจะใช้ยาน Griffin ในการขนส่งปฏิบัติการครั้งนี้

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) จะลงจอดที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์และใช้เวลา 100 วันในการค้นหาน้ำแข็ง มันจะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 4 ตัวในการค้นหาว่า มีน้ำเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจในอนาคตหรือเปล่า โดยเครื่องมือบางอย่างจะถูกส่งไปยังดวงจันทร์ล่วงหน้าก่อน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Lunar Payload Services (CLPS) ของ NASA

NASA และ Astrobotic นั้นเคยร่วมงานกันมาแล้วในการส่ง payloads จำนวน 14 ชิ้นไปยังบริเวณ Lacus Mortis บนดวงจันทร์ในเดือนกรกฎาคม 2021 และยังจะร่วมกันสร้าง MoonRanger สำหรับสร้างแผนที่แบบ 3D ช่วยในการสำหรับพื้นผิวของดวงจันทร์ในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา engadget