SlothBot หุ่นยนต์เคลื่อนตัวเชื่องช้า เพื่อใช้สำรวจสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

Georgia Tech ได้สร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ SlothBot ที่มันสามารถเคลื่อนตัวได้เชื่องช้าเท่าที่มันจะช้าได้ เพื่อเอาไว้ศึกษาสัตว์ พืชและสภาพแวดล้อมเป็นเวลาหลายปี โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

ปกติหุ่นยนต์มักจะได้รับการออกแบบให้ทำงานอย่างรวดเร็ว แต่หุ่นยนต์ SlotBot นั้นถูกออกแบบให้ช้าที่สุด มันเฝ้าดูสวนพฤกษศาสตร์ในแอตแลนตาเป็นเวลาหลายเดือนโดยห้อยลงมาจากสายเคเบิลยาว 100 ฟุต นักวิจัยหวังว่า SlothBot จะสามารถสำรวจในพื้นที่กว้างพร้อมกับสายเคเบิลแบบ multiple

มันมีหน้าที่ติดตามสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสัตว์ เช่น การผสมเกสรกล้วยไม้โดยกบที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยพยายามให้มีการบุกรุกของมนุษย์น้อยที่สุด หรือต้องคลานข้ามสิ่งกีดขวางอย่างเช่นหิน

SlotBot มี 3D-printed shell ที่ช่วยในการพรางตัวและยังช่วยป้องกันมันจากสายฝน ในอนาคตเราหวังว่าเจ้าหุ่นยนต์นี้จะมีประโยชน์ในการเกษตร เช่น ช่วยเกษตรกรในการตรวจจับแมลง เป็นต้น

SlothBot

ที่มา engadget ภาพประกอบจาก : Georgia Tech