โซลูชัน ดาต้าเซ็นเตอร์ ของ DELTA ผ่านการรับรองมาตรฐาน TIER III-Ready

โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์แบบ POD ของ DELTA ผ่านการรับรองมาตรฐาน TIERIII-Ready จาก Uptime Institute หน่วยงานที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมไอทีระดับโลก

การรับรองมาตรฐาน TIER III Ready มอบให้แก่อุปกรณ์ไอทีที่ผ่านข้อกำหนดที่เข้มงวด (Uptime) และมีความแข็งแกร่งจากปัจจัยต่างๆ จำนวนมาก อาทิ การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ N+1 องค์ประกอบด้านกลไกและไฟฟ้า และเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม เดลต้าพัฒนาโซลูชัน POD โดยการต่อยอดจากงานออกแบบโครงสร้างสำเร็จรูปต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ รางอุปกรณ์ไอที ระบบกักลมเย็น เครื่องปรับอากาศระหว่างเซิร์ฟเวอร์ ระบบสำรองไฟฟ้าแบบโมดูล ระบบตรวจสอบ และการจ่ายไฟฟ้าแบบสำรองการทำงาน (Redundant) เพื่อสนับสนุนงานของระบบไอที

สถาบัน Uptime Institute เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาที่เป็นกลาง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาสมรรถนะ ประสิทธิภาพ ความร่วมมือ และการให้การรับรองสมรรถนะการทำงานอย่างเป็นอิสระ ได้มอบใบรับรองไปแล้วกว่า 1,600 ใบ กว่า 98 ประเทศทั่วโลก อนึ่ง การรับรองมาตรฐาน TIER Standard Certification ของ Uptime Institute ถือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในด้านการออกแบบ

การเลือกใช้โซลูชันเชิงกลยุทธ์ในโครงสร้างพื้นฐานระดับ TIER III มักมีเหตุผลหลักๆ มาจากข้อกำหนดที่เข้มงวดด้านการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Uptime) และด้านความแข็งแกร่งในระยะยาว ซึ่งโซลูชันระดับ TIER III มีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานเหนือกว่าข้อกำหนดด้านไอทีในปัจจุบัน และมักใช้ในองค์กรที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับต้นทุนของการเกิดดิสรัปชัน ทั้งในแง่ของต้นทุนที่เป็นตัวเงิน ผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด และความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง

Delta POD (Point of Delivery)  TIERIII-Ready Uptime Institute

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่า Internet of Things (IoT) ทำให้เกิดปริมาณข้อมูลและการรับส่งข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งสร้างความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ของสถานประกอบการ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี้ ทางที่ดีที่สุดในการสร้างศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจคือโซลูชันแบบ POD เนื่องจากเป็นโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว สถานประกอบการสามารถเพิ่มโมดูลได้ตามความเหมาะสมและตรงกับความต้องการเฉพาะหน้าได้ทันที

โซลูชัน POD ของเดลต้า ออกแบบภายใต้แนวคิดแบบโมดูลเต็มรูปแบบ มีความยืดหยุ่น และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ตามการเติบโตของธุรกิจด้วยระยะเวลาการติดตั้งที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเก็บและประมวลผลข้อมูลที่เพิ่มขึ้น โซลูชันดังกล่าวประกอบด้วยระบบสำรองไฟฟ้าแบบโมดูลในซีรีส์ DPH ของเดลต้า และระบบระบายความร้อนที่มีความแม่นยำสูงด้วยการควบคุมความเร็วของพัดลมหลายระดับ รวมถึงระบบแบตเตอรี่ลิเธียมของเดลต้าสำหรับการสำรองไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์

สมรรถนะหลักของเดลต้าในด้านพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Power Electronics) ประสิทธิภาพสูงและความชำนาญในการบูรณาการโซลูชันการประหยัดพลังงานพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญด้านดาต้า เซ็นเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เดลต้าเองยังมีศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศจีน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED v4 ID+C Gold เป็นแห่งแรกของโลก เมื่อปี 2561 และต่อมาศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ของเดลต้าที่สำนักงานใหญ่ในกรุงไทเป ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Platinum สำหรับศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562