Salesforce เตรียมเปิดบริการ Work.com สำหรับธุรกิจกลับสู่การทำงานหลังวิกฤต

Salesforce ผู้ให้บริการ โซลูชั่น CRM ระดับโลกผ่านระบบคลาวด์ เปิดให้บริการ Work.com แพลตฟอร์มตัวช่วยในการกลับมาสู่การทำงานหลังภาวะวิกฤต COVID-19

Work.com ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจหลังการแพร่ระบาดอาทิ ฟีเจอร์สำหรับการประเมินความพร้อมด้านสุขภาพของพนักงาน, ฟีเจอร์จัดการเวลาทำงาน, ฟีเจอร์ติดตามและบันทึก  นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูล บทวิเคราะห์ ตัวอย่างแนวปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพความปลอดภัย และด้านการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงาน อาทิ องค์กร Business Roundtable, มหาวิทยาลัย University of California San Francisco (UCSF) และอื่น ๆ เพื่อธุรกิจจะสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้

salesforce-work-com crm covid-19 Work.com

โซลูชั่นบนแพลตฟอร์ม Work.com ประกอบด้วย

 • Work.com Command Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมความพร้อมของธุรกิจในการเปิดให้บริการหรือกลับมาดำเนินงาน ข้อมูลความพร้อมด้านสุขภาพของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยระบบจะดึงข้อมูลสถานการณ์จากภายนอกผ่านการทำงานของ Tableau COVID-19 data hub เพิ่มประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นนี้ให้ตรงต่อความต้องการของธุรกิจมากขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มเชื่อมซอฟต์แวร์อย่าง Mulesoft
 • Contact Tracing โซลูชั่นที่ช่วยในการติดตามและบันทึกการพบปะกับบุคคลรอบตัวของพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งพนักงานอาจเป็นผู้ติดเชื้อ หรือได้พบปะกับผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยระบบจะแสดงผลความเสี่ยงเป็นแบบแผนที่สำหรับตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
 • Emergency Response Management โซลูชั่นชุดผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่าง Salesforce และ Accenture เพื่อให้ธุรกิจ, หน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐ สามารถตอบสนอง และจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว
 • Employee Wellness โซลูชั่นเพื่อคอยตรวจสอบและประเมินสุขภาพของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจสามารถจัดทำการสำรวจ ติดตามดูเทรนด์ด้านสุขภาพเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะให้พนักงานกลับมาทำงานได้ตามปกติได้หรือไม่ โดยไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะรั่วไหล
 • Shift Management โซลูชั่นสำหรับเพื่อช่วยจัดการเวลาทำงานของพนักงานเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน โดยสามารถจัดการเวลาเข้างาน เวลาเบรก และอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการตารางการทำงานของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น จัดการเวลาการส่งสินค้า หรือให้บริการต่าง ๆ ของซัพพลายเออร์
 • myTrailhead for Employees เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับพนักงานในการสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤต  เรียนรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ รับทราบนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท เพื่อความปลอดภัยส่วนรวม
 • Volunteer & Grants Management โซลูชั่นตัวช่วยสำหรับธุรกิจที่มีแผนงานช่วยเหลือสังคมด้านอาสาสมัคร และการให้ทุนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่างานด้านอาสาสมัคร หรือการให้ทุนซึ่งเป็นการคืนกำไลสู่สังคมนั้นทำได้อย่างมืประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นในสังคม

แหล่งความรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ Work.com ยังรวบรวมความรู้ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมากมายด้านการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรับมือกับโลกในแบบ new normal และก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างมั่นคง โดยมีบุคคลผู้ทรงความรู้ อาทิ นายแพทย์เดวิด เอกุส, นายแพทย์แลร์รี่ บิลเลี่ยน, นายแพทย์สก็อตต์ กอตเลียบ, นางลินดา เอ. ฮิลล์ นักเศรษฐศาสตร์ จากโรงเรียนธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, นักวิทยาศาสตร์การเมือง เอียน เบรมเมอร์ และอีกมากมาย

salesforce-work-com crm covid-19 Work.com

การต่อยอดทางนวัตกรรมและสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้นจากการผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์

เซลส์ฟอร์สได้ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก อาทิ Accenture, Deloitte และ PwC สร้างโซลูชั่นทางธุรกิจ และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับอนาคต นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Fusion Risk Management, Traction Guest และ ComplianceQuest เพื่อสร้างโซลูชั่น ISV เพื่อเสริมประสิทธิภาพในแผนบริหารความต่อเนื่อง และแผนจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชน การบริหารจัดการพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อธุรกิจ

แพลตฟอร์ม Salesforce Care เพื่อเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พนักงาน และพาร์ทเนอร์ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเร็วๆ นี้ เซลส์ฟอร์ซเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม  Salesforce Care โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีธุรกิจมากกว่า 8,000 รายทั่วโลกสมัครใช้บริการ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องผ่านเทคโนโลยี และบริการของเซลส์ฟอร์ซ โดย Salesforce Care มีฟังก์ชั่นจาก Tableau โดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานทางด้านสุขภาพ และสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ยังให้บริการ Salesforce Essentials สำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดบริการ  AppExchange COVID-19 Resource Center   เพื่อเป็นแหล่งรวมแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 นากจากนี้ยังทำงานร่วมกันกับเว็บไซต์ Amazon เพื่อให้บริการ Amazon Connect แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

ราคาและการเปิดให้บริการ

 • โซลูชั่น Work.com Command Center และ Shift Management คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2020 ที่ราคา 5 เหรียญสหรัฐเพิ่มเติมจากแพ็คเกจ Platform Starter หลัก โดยมีโซลูชั่น Employee Wellness รวมอยู่ด้วย
 • โซลูชั่น Emergency Response Management ซึ่งรวม Contact Tracing คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้หลังกลางเดือนพฤษภาคม 2020 โดยโซลูชั่นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ Health Cloud และ Service Cloud ที่เป็นผู้ใช้ระดับ Enterprise Edition หรือมียอดใช้บริการมากกว่า 50 เหรียญสหรัฐต่อเดือน, Lightning Scheduler, Salesforce Maps และผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Emergency Program Management
 • แหล่งการเรียนรู้ทักษะด้านการทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม myTrailhead สำหรับพนักงานคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2020 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่น myTrailhead for Employees มีค่าบริการ 25 เหรียญสหรัฐต่อเดือน
 • ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ สามารถเข้าไปที่ Work.com เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์