หัวเว่ยจัดงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit ครั้งที่ 17

หัวเว่ยจัดงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit (HAS) ครั้งที่ 17 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

หัวเว่ยจัดงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit (HAS) ครั้งที่ 17 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยมีทั้งนักวิเคราะห์ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL) และตัวแทนสื่อมวลชนจากหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และการเงิน รวมกว่า 2,000 คนเข้าร่วม ภายในงานยังได้มีการพูดคุยถึงประเด็นของความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม ในการผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก และสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งความอัจฉริยะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หัวเว่ย เป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ผู้คน ครัวเรือน และองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันให้โลกก้าวไปข้างหน้า ตลอดช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา หัวเว่ยได้ติดตั้งเครือข่ายไปแล้วมากกว่า 1,500 เครือข่าย ในพื้นที่กว่า 170 ประเทศและภูมิภาค รองรับการใช้งานของประชากรมากกว่า 3,000 ล้านคนทั่วโลก ยังให้บริการอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์แก่ผู้บริโภคกว่า 600 ล้านคน

Huawei Global Analyst Summit

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คือรากฐานของโลกอัจฉริยะ โดยภายในปี พ.ศ. 2568 เศรษฐกิจดิจิทัลจะเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ากว่า 23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอย่างมาก  และนับเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การก้าวสู่โลกอัจฉริยะที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสที่เหนือกว่าความท้าทายอีกมากมาย

หัวเว่ย จะยังคงลงทุนและพัฒนานวัตกรรมสามสาขาหลักในอนาคต ซึ่งครอบคลุมด้านการเชื่อมต่อ ด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์ และด้านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ และจะร่วมมือกับลูกค้า พันธมิตร องค์กรด้านการจัดตั้งมาตรฐานต่างๆ และผู้เล่นอื่นๆ ในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน การจัดตั้งมาตรฐาน และการแสวงหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และแสวงหาอนาคตร่วมกันต่อไป

งานประชุม Huawei Global Analyst Summit ถูกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ภายในงานประกอบด้วยการประชุมต่างๆ ในหัวข้อที่หลากหลาย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เข้าร่วม พูดคุยและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรม เทรนด์เทคโนโลยี และความร่วมมือระดับโลก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน สามารถอ่านต่อได้ที่ https://www.huawei.com/en/press-events/events/has2020