เดลต้า แนะการไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใน รพ. อย่างต่อเนื่องช่วงโควิด-19

เดลต้า แนะนำการจัดการใน รพ. ต่างๆ ทั่วประเทศที่จัดซื้อโซลูชันสำรองไฟเพื่อปกป้องอุปกรณ์สำคัญทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้โรงพยาบาลต่างๆ มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมืออย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยรายอื่นๆ ดังนั้นฝ่ายอำนวยการของโรงพยาบาลจึงต้องติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนด้านการสำรองพลังงานอยู่ตลอดเวลา

3 ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกโซลูชัน UPS สำหรับการใช้งานในโรงพยาบาล

  1. กำลังไฟฟ้า (Output power) และค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Output power factor)
  2. มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องสำรองไฟ
  3. มาตรฐานคุณภาพของแบตเตอรี่และประเภทของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เดลต้าได้ติดตั้งโซลูชัน UPS ให้กับโรงพยาบาลกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นสถาบันหลักทางการแพทย์ในการป้องกันโรคโควิด-19 ของไทย ทั้งนี้โซลูชัน UPS ของเดลต้าสามารถรับประกันว่าจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือสำคัญต่างๆ ในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจด้วยการถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (เครื่อง CT scan) หรือด้วยการสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เครื่อง MRI scan) ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath lab) ห้องเอกซ์เรย์ ห้องฉุกเฉิน (ER) ศูนย์ข้อมูลของโรงพยาบาล รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทางอื่นๆ 

และเพื่อตอบสนองความหลากหลายของการใช้งานและความต้องการเฉพาะของโรงพยาบาล เดลต้ามีอุปกรณ์สำรองไฟทั้งแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส พร้อมเทคโนโลยี True online double conversion ทั้งหมด 3 ประเภทจำแนกตามอุปกรณ์ไฟฟ้า (Load) ซึ่งได้ติดตั้งและใช้งานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยได้แก่

  • เครื่องสำรองไฟตระกูล Amplon ประเภท 1 เฟส (ขนาด 1-10 kVA) เครื่องสำรองไฟที่จัดว่าดีที่สุดเมื่อเทียบกับ UPS ประเภทเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวเครื่อง ประสิทธิภาพ หรือความยืดหยุ่นในการใช้งาน และยังให้คลื่น Pure sine wave แก่อุปกรณ์ที่สำคัญ รองรับทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ VoIP และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสำรองไฟตระกูล Amplon นี้ให้ค่า Output power factor ได้สูงถึง 1.0 และให้ ACAC efficiency ถึงร้อยละ 94 เพื่อเพิ่มการประหยัดพลังงาน
  • เครื่องสำรองไฟตระกูล Ultron ประเภท 3 เฟส (ขนาด 20-200 kW) นวัตกรรมของโซลูชัน UPS นี้เหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง และการใช้งานสำหรับระบบงานวิกฤติ (Mission critical) ต่างๆ โดยออกแบบให้มี iTHD ต่ำ (น้อยกว่าร้อยละ 3) และประสิทธิผลของ AC-AC สูงถึงร้อยละ 96 พร้อมโหมดประสิทธิภาพพลังงาน ECO สูงถึงร้อยละ 99 ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม (TCO) ได้มากขึ้น UPS รุ่นนี้สามารถให้พลังงานแบบ Fully-rated (kVa=kW) โดยไม่ทำการ De-rating และยังให้ AC-AC efficiency ที่สูงกว่าพร้อมตอบสนองทุกความต้องการด้านพลังงาน
  • เครื่องสำรองไฟตระกูล Modulon ประเภท 3 เฟสแบบ Modular (ขนาด 20-600 kVA) โซลูชัน UPS ประเภทนี้สามารถบรรจุพลังงานได้ถึง 20/25/50kW ต่อเครื่อง ซึ่งเป็นสมรรถภาพชั้นนำในอุตสาหกรรม กินพื้นที่น้อยทำให้จัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อุปกรณ์สำรองไฟนี้รองรับการป้องกันพลังงานแบบเฉพาะส่วน (Modular) สำหรับศูนย์ข้อมูลระดับเมกะวัตต์ (MW) ช่วยบริหารต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม (TCO) ได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานต่อพื้นที่ในปริมาณสูง ประสิทธิภาพพลังงานที่ยอดเยี่ยม และความพร้อมสำหรับการใช้งานสูงสุด

ด้วยจุดมุ่งหมายที่เดลต้ายึดมั่นมาตลอดในการสำรองพลังงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจในโซลูชันระบบสำรองไฟและศูนย์ข้อมูลที่หลากหลายของบริษัท เดลต้ามุ่งนำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการช่วยบริหารต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม (Total Cost of Ownership) และมอบการปกป้องเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของเดลต้าที่ว่า Smarter. Greener. Together.