SpaceX เปิดให้ลองฝึกบังคับยาน Crew Dragon ไปยังสถานีอวกาศ แบบเดียวของจริง

SpaceX เปิดตัวระบบ simulator บนเบราเซอร์ให้ความรู้สึกเหมือนกับผู้ใช้งานกำลังบังคับยาน Crew Dragon (ยานอวกาศ อยู่ลำเลียงมนุษย์ขึ้นไปยังอวกาศลำแรกที่ SpaceX สร้างขึ้น)

ยาน Crew Dragon จอดเทียบท่าอยู่ที่สถานีอวกาศซึ่งนักบินอวกาศสามารถควบคุมยานได้เองแบบ manual control ระบบ simulator จำลองการขับยานจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยมันเป็น interface แบบเดียวกับที่บังคับยานจริงๆ โดยหน้าจอที่ใช้ควบคุมและหน้าจอข้อมูลต่างๆ ของยาน Crew Dragon เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีน

Crew Dragon SpaceX simulator

จากรูป จะเห็นว่าปุ่มควบคุมทิศทางจะวางอยู่ 2 ข้างของจอทั้งซ้ายและขวา ซึ่งผู้ใช้สามารถบังคับยานให้เคลื่อนที่ได้ทั้งแนวดิ่งและแนวนอน

หน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอที่บอกตำแหน่ง ซึ่งมันมีฟังก์ชั่น Help ที่เข้ามาช่วยให้ผู้ใช้ไปยังเป้าหมายที่ถูกต้อง โดยดูได้จากเครื่องหมายเล็งเป้าสีเขียว ความอดทน เป็นทักษะหนึ่งเลยที่ผู้บังคับยานต้องมีเพื่อบังคับยานจอดเทียบท่าได้สำเร็จ

อินเตอร์เฟสของ Crew Dragon จะแตกต่างจากยานอวกาศของ NASA ซึ่งผู้อ่านคงเคยเห็นจากสื่อต่างๆ ที่จะมีหน้าจอข้อมูลต่างๆ ที่เป็นแบบทัชสกรีนอยู่ทั่วตัวยานอวกาศ

สามารถเข้าไปลองบังคับยาน Crew Dragon ด้วยตัวคุณเองได้ >> ที่นี่ <<

ที่มา : TechCrunch