Boston Dynamics ส่งหุ่นยนต์ Spot ไปช่วยแพทย์ในการตรวจผู้ป่วย Covid-19

ผู้ผลิตหุ่นยนต์ Boston Dynamics ได้ประกาศว่า Spot หุ่นยนต์สี่ขาของพวกเขา ได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลในบอสตัน เพื่อทำงานช่วยเหลือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือ Covid-19

ทางบริษัทมีแผนที่จะใช้เจ้าหุ่นยนต์นี้ในการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในช่วงที่มีการแพร่ใหญ่เช่นนี้ อีกทั้งยังได้เปิดเผยแหล่งที่มาของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อให้โรงพยาบาลและผู้ผลิตหุ่นยนต์รายอื่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทางโรงพยาบาล Brigham และโรงพยาบาล Women of Harvard University ในเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกาได้ทดลองใช้หุ่นยนต์นี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วในการตรวจผู้ป่วยจากระยะไกลที่สงสัยว่าจะมีเชื้อ COVID-19

Spot ถูกดัดแปลงเพื่อทำงานช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ในระหว่างที่ต้องติดต่อกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อไวรัส งานของเจ้าหุ่นยนต์ก็คือ เอา iPad หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่สามารถแพร่ภาพของแพทย์ได้แบบ Real-Time ติดตั้งไว้ แล้วเดินไปยังเตียงผู้ป่วยเพื่อให้แพทย์ได้สนทนากับผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเข้าใกล้

Boston Dynamics covid-19

ทาง Boston Dynamics จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ พวกเขายังพยายามคิดค้นตัวช่วยอื่นสำหรับการต่อสู้กับไวรัสโคโรน่านี้ พวกเขากำลังคิดค้นการตรวจสอบจากระยะไกล เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและคำนวณอัตรการหายใจได้ด้วยกล้องจับความร้อน อีกทั้งยังพัฒนากล้อง RGB หรือเซ็นเซอร์วัดแสงเพื่อใช้ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการหดตัวของหลอดเลือดอีกด้วย

อีกทั้งทางบริษัทยังคิดว่าหุ่นยนต์นั้นจะสามารถช่วยในการฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์การค้า การขนส่งสาธารณะ และโรงพยาบาล โดยใช้ใช้แสงอัลตราไวโอเลต ซึ่งทางจีนเองก็ได้ใช้หุ่นยนต์ในการต่อสู้กับโคโรน่าไวรัสด้วยเช่นกัน

Boston Dynamics กล่าวว่ายังมีหนทางอีกมากมายในการใช้หุ่นยนต์เหล่านี้ และพวกเขาจะพยายามให้ดีที่สุด

ที่มา techcrunch