โควิด-19 ยังไม่หมด การ์ดต้องไม่ตก 3BB แจกหน้ากากผ้าให้ลูกค้า

3BB ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดทำหน้ากากผ้าใยสังเคราะห์แจกให้ลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์บริการทั่วประเทศ

เพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยที่ผ่านมา 3BB มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้พนักงานทุกคนสวมถุงมือ สวม FaceShield และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานรวมถึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ การติดตั้ง ShieldWall ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการ

3bb face mask FaceShield covid-19

ถึงแม้อัตราการติดเชื้อภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงและมีการผ่อนปรนมาตรการคลายล็อกต่างๆ แล้วก็ตาม แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 ดังเช่นที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ 3BB จึงขอฝากถึงคนไทยทุกคนยังคงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถผ่านวิกฤตไปได้อีกครั้งอย่างแน่นอน # โควิด19เราจะผ่านมันไปด้วยกัน