3BB มอบอินเทอร์เน็ตและของใช้จำเป็นแก่โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้

สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลายห่วง 3BB CSR สนับสนุนการทำงานของแพทย์ มอบอินเทอร์เน็ตและของใช้จำเป็นแก่โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกยังไม่สิ้นสุด ส่วนในประเทศไทย แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลง แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ รัฐบาลจึงได้มีมาตรการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้เข้าสู่ระบบการรักษา ได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อช่วยจำกัดการแพร่กระจายของโรค เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในฐานะด่านหน้า 3BB จึงได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ฟรี สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งจำในการปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล 3 แห่งในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการตรวจพบผู้ติดเชื้อ

3BB CSR covid-19

ติดตั้งอินเทอร์เน็ตฟรี ให้กับโรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดสงขลา
มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าวในศูนย์กักตัวผู้ต้องกักตรวจ คนเข้าเมือง จ.สงขลา หลายราย
ส่งผลให้มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 3BB โดยคุณศรัณย์บุญช่วย ผู้จัดการเขตฯ ได้ส่งมอบวงจรอินเทอร์เน็ต ฟรี!! ให้กับโรงพยาบาลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รับดูแล และรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นการสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่ง 3BB ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้มอบเจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

3BB CSR covid-19

ในขณะเดียวกัน ที่จังหวัดชุมพร 3BB ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เพื่อให้แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ใช้งานขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน 3BB ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทและเสียสละแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ #โควิด19เราจะผ่านมันไปด้วยกัน