VISA จับมือ ซิกน่า ประกันภัย อุ่นใจช็อปออนไลน์ผ่านบัตรวีซ่า รับความคุ้มครอง สูงสุด 40000 บ.

VISA จับมือ ซิกน่า ประกันภัย อุ่นใจช็อปออนไลน์ผ่านบัตรวีซ่า รับความคุ้มครอง สูงสุด 40000 บ.

VISA ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลกได้ร่วมมือกับ ซิกน่า ประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยระดับโลก มอบประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ เพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าที่ซื้อสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรวีซ่าจะได้รับความคุ้มครองเป็นวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท ที่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 90 วัน

ทั้งนี้ เพื่อตอบรับกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน วีซ่ามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยอย่างสูงสุดในทุกช่องทางการใช้จ่าย รวมถึงการช้อปปิ้งจากบ้าน

การรับความคุ้มครองจาก VISA และ CIGNA

วีซ่าได้ร่วมมือกับซิกน่า ประกันภัย เพื่อมอบความคุ้มครองที่เหนือกว่า ในส่วนของสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยลูกค้าที่ชำระเงินค่าสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  แกตเจ็ท และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ด้วยบัตรวีซ่า สามารถลงทะเบียนรับความคุ้มครองเสริมฟรีจากซิกน่า ประกันภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท หากเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือการลักขโมย สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และให้ความคุ้มครองนานถึง 90 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมอบและได้ลงทะเบียนแล้ว โดยข้อเสนอนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับความคุ้มครองสินค้าจากวีซ่าและซิกน่าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.cigna.co.th/visaonlineprotection จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนง่าย ๆ เพียงสี่ขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนรับความคุ้มครองดังกล่าว  โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าอย่างครบถ้วน ได้แก่  หมายเลขบัตรวีซ่า  ช่องทางการซื้อสินค้า  วันที่ซื้อสินค้า  วันที่รับสินค้า  และประเภทของสินค้า  รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ 02-853-0030 หรือ cigna.customerservice@cigna.com

VISA Signa Online Shopping
ภาพจาก Freepik