Mark Zuckerberg ยกเลิกจัดงานอีเว้นท์ของ Facebook ในปี 2020 ทั้งหมด

Mark Zuckerberg - Facebook's CEO

Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook ได้ออกมาประกาศผ่านทาง Facebook ของตัวเองถึงการยกเลิกงาน Oculus Connect รวมถึงงานอีเว้นท์อื่น ๆ ไปจนถึงปีหน้า

เนื่องจากการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า เมื่อไรที่มนุษยชาติจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติทำให้ Mark Zuckerberg ตัดสินใจยุติงานอีเว้นท์ต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นงาน Oculus Connect (ครั้งที่ 7) ที่จะออกมานำเสนอนวัตกรรมเกี่บวกับ VR งาน F8 งานประจำปีของ Facebook งานอีเว้นท์อื่น ๆ ที่จะต้องมีการใช้คนมากกว่า 50 คน ทั้งหมดนี้จะถูกเลื่อนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2564

Mark Zuckerberg at Facebook Oculus Connect Event

นอกจากนี้ Mark Zuckerberg ยังพูดถึงสถานะการณ์การทำงานของพนักงาน Facebook อีกด้วยว่า ทาง Facebook จะให้พนักงานทำงานอยู่กับบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2020

แต่ก็มีพนักงานบางส่วนยังต้องเดินทางไปสำนักงานเพราะไม่สามารถที่จะทำงานจากที่บ้านได้ เช่น ผู้ตรวจสอบเนื้อหาที่ทำงานเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย การฆ่าตัวตาย และ วิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อน

ที่มา – theverge.com