รพ. กรุงเทพพัทยา กับหัวเว่ย นำโซลูชัน AI เสริมการรักษาโควิด-19

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ร่วมกับหัวเว่ย และจันวาณิชย์ นำโซลูชัน AI เสริมการรักษาโควิด-19 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในอาเซียนเพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในเครือ BDMS ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด) บริษัท HY Medical จากประเทศจีน และ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (Chanwanich) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligent (AI) มาช่วยในการคัดกรองและวินิจฉัยตรวจรอยโรคสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา COVID-19 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในการฝ่าวิกฤต โควิด-19 ของประเทศจีน และถือได้ว่า โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในเครือ BDMS เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้มีความพร้อมในการคัดกรองและวินิจฉัยได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

Bangkok hospital Pattaya BDMS AI huawei covid-19

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในเครือ BDMS ทำหน้าที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานและรับการถ่ายทอดเทคนิค วิเคราะห์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากหัวเว่ย และ HY Medical เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิดและบทเรียนสำหรับแนวทางการติดตั้งระบบ ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลจากประเทศจีน โดยมีบริษัท Chanwanich เป็นผู้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เหมาะสมกับประเทศไทย ในโครงการฯ ได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันทั้งจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา และการวิเคราะห์ภาพถ่าย X-Ray และ CT-Scan พร้อมทั้งฝ่ายสนับสนุนสารสนเทศของทางโรงพยาบาล และระบบสนับสนุนทางเทคนิคของทีมงานทั้ง 4 ฝ่าย ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน เพื่อทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างดี

โซลูชัน AI บน HUAWEI CLOUD จากหัวเว่ยทำหน้าที่พิจารณาภาพ CT Scan เพื่อวิเคราะห์ว่าปอดนั้นได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือยัง โดยยังสามารถบอกถึงระยะของการติดเชื้อว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น ระยะลุกลาม หรือระยะรุนแรง ด้วยอัตราความแม่นยำของการวินิจฉัยภาพสูงถึง 96% และใช้เวลาในการอ่านเพียงไม่กี่วินาที จึงมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ปัจจุบัน มีโรงพยาบาลในประเทศจีนกว่า 20 แห่ง นำโซลูชั่นนี้ไปปรับใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 สำหรับในประเทศไทย ทางหัวเว่ยได้มอบโซลูชันดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

Bangkok hospital Pattaya BDMS AI huawei covid-19

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (Chanwanich) ได้ส่งทีมพัฒนาและสนับสนุนเพื่อทำภารกิจ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ พร้อมทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนเชื่อมโยงการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อทำให้เกิดการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ในการหารือ ติดตั้งระบบและเริ่มใช้งานจริง Chanwanich มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสุขภาพและสาธารณสุข เพื่อยกระดับความสามารถทางการแพทย์ให้กับคนไทย เพื่อเข้าสู่การเป็น “Integrated Health Solutions”

ในภารกิจนี้ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปพร้อมกัน ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและฝ่ายสนับสนุนทุกท่าน ที่ช่วยดูแลสุขภาพของคนไทย