แอปเปิล จดทะเบียนโดเมนเว็บ AppleCoronavirus.com

ทางเว็บไซต์ MacRumors พบข้อมูลว่า บริษัท แอปเปิล ได้ทำการจดทะเบียนโดเมนชื่อเว็บ AppleCoronavirus.com เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา

ชื่อที่ทำการจดโดเมนนี้ จากข้อมูลใน WHOIS ระบุเป็นชื่อของ Apple Inc. ผ่านทาง CSC Corporate Domains ที่เป็นบริษัทดูแลโดเมนของบริษัทใหญ่ๆ ซึ่ง Apple.com ก็อยู่ในการดูแลของบริษัทนี้

ในตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า ทาง Apple ทำการจดโดเมน AppleCoronavirus.com ไปเพื่อใช้งานอะไร แต่ในวันที่จดทะเบียนนั้น เป็นวันเดียวกับวันที่แถลงข่าว ความร่วมมือของ Apple กับ Google ที่จะร่วมพัฒนาระบบติดตามบนอุปกรณ์ เพื่อช่วยหน่วยงานรัฐและสาธารณสุข ในการลดการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 ทั่วโลก

Google-Apple-Covid-19 AppleCoronavirus
การจดทะเบียนโดเมน เป็นวันเดียวกันกับการประกาศความร่วมมือของ Apple และ Google

ข้อมูลจาก MacRumors