กสทช. เสนอลดค่าใช้จ่าย Work from Home มือถือได้เพิ่ม เน็ตฟรี 10GB เน็ตบ้านเพิ่มสปีด 100Mbps ฟรี

กสทช. เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ต้อง Work from Home โดยมือถือได้ใช้ เน็ตฟรี 10GB เน็ตบ้านเพิ่มสปีดเป็น 100Mbps เพื่อให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้น

ด้วยวิกฤติการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อแก้ปัญหาและสกัดการแพร่กระจาย โดยให้ประชาชนงดการเคลื่อนที่ หรือเดินทางสัญจร หลายหน่วยงานและบริษัทเอกชน จึงเริ่มมีการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ดังนั้น ทาง กสทช. จึงมีความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชน ให้ได้ใช้ เน็ตฟรี สำหรับมือถือเพิ่มเป็น 10GB ส่วนเน็ตบ้านก็จะให้อัพความเร็วเป็น 100Mbps ซึ่งพร้อมจะเสนอ ครม. เพื่อออกเป็นมาตรการเร่งด่วน

สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) เพิ่ม เป็น 10 GB ต่อคน ต่อเดือน

ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ โดยจะสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยใช้ฐานลูกค้าที่มีผู้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เท่านั้น

โดยจะใช้วิธีให้ผู้ให้บริการหักจากส่วนที่ จะต้องชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช. กำหนด จนกว่าจะครบจำนวน และให้ กสทช. นำเงินส่วนที่เหลือส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป โดยประชาชนจะสามารถรับสิทธิได้ด้วยการลงทะเบียนผ่านระบบ USSD ของผู้ให้บริการแต่ละค่ายที่ตนใช้งานอยู่

สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน

โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (Capacity) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ กล่าวคือ กรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ส่วนบริการ FTTX ให้ปรับระดับความเร็ว (Download) เป็น 100 Mbps โดยหักเป็นค่าใช้จ่ายจากเงินที่ต้องนำส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ข้อมูลจาก กสทช.