AIS Student SIM Card แพ็กเกจสุดประหยัด รับซิมฟรี ใช้เน็ตไม่อั้น 4Mbps เดือนละ 400 บาท

ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ได้อย่างอุ่นใจ AIS จับมือ สภาดิจิทัลฯ ร่วมโครงการ Student SIM Card จัดแพ็กเน็ตราคาประหยัด ให้เรียนหนังสือจากที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มีเป้าหมายหลักในการนำ Digital Infrastructure มาสนับสนุนทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤติ โควิด-19 เช่นปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  และออกนโยบายขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทำงานหรือเรียนหนังสือจากที่บ้านทดแทนการเดินทางออกไปข้างนอก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ทำให้การสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น”

“ดังนั้น ทาง AIS จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนภาคการศึกษาไทยภายใต้โครงการ Student SIM Card จัดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตราคาประหยัด อำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนหนังสือจากที่บ้าน (Learning from Home) ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันอย่างต่อเนื่อง

โดย Student SIM Card เป็นซิมเติมเงินที่มอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่อั้น ที่ความเร็ว 4 Mbps ในราคาเพียงเดือนละ 400 บาท นาน 3 เดือน (นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดใช้บริการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตลอดช่วงวิกฤต COVID-19 เพื่อสนับสนุนภาคการศึกษาของไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ อันจะเป็นเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อขอรับซิมได้ฟรี! ที่ AIS Shop, ร้านเทเลวิซ และร้าน AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา รวมถึงหากสถาบันการศึกษาใดสนใจที่จะจัดซิมหรือแพ็คเกจให้บุคลากรหรือนักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ AIS Call Center 1149