AIS ติดตั้งเครือข่าย 4G และ 5G ร.พ.สนามชั่วคราว เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19

เอไอเอส ติดตั้งเครือข่าย 4G และ 5G ให้กับโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ดูแลผู้ป่วย COVID-19 แห่งแรก เพื่อเสริมเครือข่ายสื่อสาร อำนวยความสะดวกทีมแพทย์ พยาบาลรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

4g-5g-covid-19-ais

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “จากการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ขยายการให้บริการ โดยดัดแปลง ประยุกต์อาคาร DLUXX Thammasat ซึ่งเป็นหอพักความสูง 14 ชั้น เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้นั้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์ และอำนวยความสะดวกให้บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสื่อสารได้อย่างไม่ติดขัด ทีมวิศวกรเอไอเอสจึงได้เข้าสำรวจและติดตั้งเครือข่ายเพิ่มเติม ขยายขีดความสามารถในการรองรับการใช้งาน ทั้งบน 4G ที่จะเพิ่ม Capacity อีกถึง 3 เท่า และ 5G เพื่อเตรียมรองรับการใช้เทคโนโลยี Telemedicine ในอนาคต โดยทีมงานวิศวกรจะเฝ้าติดตาม Monitor ปริมาณการใช้งานเพื่อให้เครือข่ายพร้อมใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดตลอดภารกิจการดูแลผู้ป่วย Covid-19 ต่อไป