โซนี่ไทยจัดนิทรรศการ 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2

โซนี่ไทย จับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2โชว์ผลงานจากฝีมือนักศึกษา ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ช่างภาพมืออาชีพรุ่นใหม่

นิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์) จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยการจัดงานในปีนี้นั้น ยังได้ขยายโอกาสเพิ่มเติมให้เข้าถึงนักศึกษาที่สนใจการถ่ายภาพมากขึ้น โดยนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมส่งผลงานได้ จากเดิมที่จำกัดเฉพาะสถาบันการศึกษา 14 แห่งที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น เพื่อได้รับโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ฝึกฝนกับวิทยากรช่างภาพมืออาชีพ

รวมทั้งยังได้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของตยเองที่ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นในงานนิทรรศการภาพถ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส และแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และรักการถ่ายภาพได้ฝึกฝนทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาฝีมือสู่ระดับมืออาชีพในอนาคต  โดยนิทรรศการ “3Krung x Sony Alpha University Camp” ครั้งที่ 2 ได้เปิดให้ผู้สนใจ  ได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ผนังโค้ง ชั้น 3 – 4หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับการตัดเลือกผลงานเพื่อเข้าประกวดภาพถ่ายใน 3 หัวข้อด้วยกันคือ Street Photo, Landscape & Travel และ Creative โดยผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของผลการประกวดผลงานภาพถ่ายดังนี้

3krung-x-sony-alpha-university-camp-sony
  • ประเภท Street Photo รางวัลชนะเลิศได้แก่ จักรภพ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลเป็น กล้องโซนี่ Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ธัญวัฒน์ วัฒนานนท์เดชา จากวิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับ กล้องโซนี่ Premium Compact Camera รุ่น DSC-RX100M4 มูลค่า 26,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ เกิดแกร่ง โล่ห์อุลกะมณี จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ โซนี่ Extra Bass Speaker มูลค่า 5,490 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ
  • ประเภท Landscape & Travel รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กัณฐมณี นาพรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเป็น กล้องโซนี่ Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เกิดแกร่ง โล่ห์อุลกะมณี จากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับ กล้องโซนี่ APSC Mirrorless รุ่น ILCE-6400L มูลค่า 36,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ธนภูมิ พานิชอัตรา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับ โซนี่ Extra Bass Speaker มูลค่า 5,490 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ
  • ประเภท Creative รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนธัญ ราชตัน จากมหาวิทยาลัยแม้โจ้ ได้รับรางวัลเป็น กล้องโซนี่ Full Frame Mirrorless รุ่น ILCE-7M3K มูลค่า 74,990 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ อารียา หมื่นไชยวงค์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับกล้องโซนี่ Ultra Compact Camera รุ่น DSC-RX0M2 มูลค่า 21,990 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ กษิตินาถ สุดตา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับ Extra Bass Speaker จากโซนี่มูลค่า 5,490 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโครงการฯ

สำหรับผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท นอกจากจะได้รับผลิตภัณฑ์จากโซนี่แล้ว ยังจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันนี้ จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 อีกด้วย

3krung-x-sony-alpha-university-camp-sony

ด้านนางสาวลีลนา เพียรพิริยะ ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโสผลิตภัณฑ์ดิจิตอลอิมเมจจิ้ง บ. โซนี่ ไทย จ.ก. กล่าวเสริมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่โซนี่และสามกรุงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีใจรักและชื่นชอบการถ่ายภาพ เพื่อเฟ้นหาช่างภาพมืออาชีพรุ่นใหม่ประดับวงการของประเทศไทยต่อไป เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและพัฒนาความสามารถของนิสิตนักศึกษา รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมถ่ายภาพให้แข็งแกร่งต่อไปทำให้โซนี่มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการถ่ายภาพในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการในระดับมืออาชีพ การกระตุ้นตลาดรวมถึงพัฒนาการถ่ายภาพผ่านกิจกรรมมากมายแก่ลูกค้าทุก ๆ กลุ่ม

ทางด้าน นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับโซนี่ในครั้งนี้ว่า สามกรุงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ทุกมหาวิทยาลัย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งกว่า 5 เดือนของการจัดกิจกรรมในปีนี้ ทางโครงการได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาที่เข้าไปให้ความรู้และแนะนำทางด้านการถ่ายภาพ เริ่มตั้งแต่การเข้าไป Roadshow แนะนำโครงการฯ และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนจะส่งผลงานมาให้ทางโครงการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย และครั้งนี้ยังได้เพิ่มโควต้าอีก 4 คน ให้นิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศส่งผลงานเข้ามาเพื่อคว้าสิทธิ์ไปเข้าร่วมกิจกรรม3Krung X Sony Alpha University Camp 2019 ณ จังหวัดจันทบุรี จึงทำให้ได้เห็นความสนใจของนิสิต นักศึกษาต่อกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการถ่ายภาพของโครงการเป็นอย่างมาก

นิทรรศการภาพถ่าย3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานภาพถ่ายโดยช่างภาพรุ่นใหม่จาก 18 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ณ บริเวณผนังโค้งจัดแสดงนิทรรศการชั้น 3 และ ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 มีนาคม 2563 ศกนี้