ยืนยัน “ขอเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน” จะไม่เสียสิทธิกรณีมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้อง

วันนี้ (25 มีนาคม 2563) เป็นวันแรกที่ทางการไฟฟ้าเปิดให้ ขอเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน ทำให้มีผู้ใช้ไฟฟ้าต่างหลังไหลกันเข้าไปใช้สิทธิกันมากมาย และมีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า ถ้าหากได้คืนคืนไปแล้ววันหนึ่งวันใดมิเตอร์เกิดขัดข้องจะยังต้องเสียงเงินอีกหรือไม่

ทาง กฟภ.(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) เองก็ออกมาชี้แจงว่าเงินประกันที่ขอคืนนั้น เป็นคนละส่วนกันกับสิทธิการซ่อมบำรุงกรณีมิเตอร์ขัดข้อง(กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ทำให้เสียเอง)

เงินประกันที่ขอคืนนั้นเป็นเงินค่าใช้ไฟฟ้าที่จ่ายก่อนล่วงหน้า ที่ทำเอาไว้กรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่ยอมชำระค่าไฟฟ้า ทาง กฟภ ถึงจะหักเงินตรงส่วนนี้

วิธีการขอเงินประกันไฟฟ้าคืนจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA)

สำหรับการไฟฟ้านครหลวงให้เข้าที่เว็บไซต์ mea.or.th

ขอเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน

ขอเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน

วิธีการขอเงินประกันไฟฟ้าคืนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปขอคืนได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้ไฟฟ้า, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถดูได้จากบิลค่าไฟ, หมายเลขบัตรประชาชน

ขอเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน2. ในช่องเบอร์โทรติดต่อ ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์สำหรับการแจ้งผลยืนยันการลงทะเบียน
(สามารถติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องข้างล่างเพื่อรับข่าวสารของ กฟภ. ผ่านทาง SMS)
3. ในส่วนของ “ช่องทางการรับเงิน”
4. เมื่อกรอกข้อมูบครบแล้ว ให้กด “ดำเนินการต่อ”

5. รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนและแจ้งผลการคืนเงิน

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป