Emoji Kitchen ฟีเจอร์ใหม่ใน Gboard พิมพ์ผสมอีโมจิ 2 ตัว ให้เป็นตัวใหม่!

emoji Kitchen google gboard

กูเกิลเผยข้อมูลฟีเจอร์ใหม่ในแป้นพิมพ์ Gboard ชื่อว่า Emoji Kitchen ให้ผู้ชมพิมพ์ผสมตัวอีโมจิ 2 ตัว แล้วจะได้อีโมจิตัวใหม่มาใช้ได้

เป็นไอเดียเก๋ๆ ที่น่าสนใจ เพราะทำให้ผู้ใช้สร้างสติกเกอร์เอาไว้สนทนาได้หลากหลายมากขึ้น การใช้งาน emoji Kitchen จะเป็นการพิมพ์อีโมจิตัวเริ่มต้นก่อน จากนั้นระบบ Suggestion จะช่วยบอกให้ว่าผสมกับอะไรได้บ้าง แล้วจะได้เป็นตัวอะไร โดยอีโมจิร่างฟิวชั่นนี้เป็นการออกแบบของทางกูเกิลเอง

อย่างเช่นเวลาที่คุณจิ้มเลือกอีโมจิ แว่นตา ระบบจะ Suggestion ตัวลูกผสมกับอีโมจิอื่นๆ ให้ อาทิ หน้ายิ้มใส่แว่น, ลิงใส่แว่น ฯลฯ ให้เราเลือกใช้ได้ทันที

emoji Kitchen google gboard

เบื้องต้นฟีเจอร์นี้ จะรองรับใช้งานได้เฉพาะในแป้นพิมพ์ Gboard ของกูเกิลในระบบ Android ก่อน สำหรับระบบ iOS นั้นยังไม่มีข้อมูลว่าจะได้ใช้เมื่อไร และยังใช้งานได้ในบางแอพพลิเคชั่นแชทและสนทนาบางแอพเท่านั้น

emoji Kitchen google gboard
emoji Kitchen google gboard

ข้อมูลจาก Google