หมอราชวิถี ค้นพบยาต้าน ไวรัส โคโรนา รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ได้ผลใน 48 ชม.

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2563) กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงการณ์ความคืบหน้า สถานการณ์ โรคปอดติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ล่าสุด แพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี ค้นพบวิธีใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับยาต้านเอชไอวี รักษาผู้ป่วยชาวจีนที่ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา จนหายดี และได้ผลเป็นลบอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ 48 ชั่วโมงเท่านั้น

ในการแถลงการณ์ นพ.เกรียงศักดิ์ อติพรวณิช หนึ่งในคณะแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยชาวจีน ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หลังจากป่วยมีอาการติดเชื้อหนักกว่า 10 วัน โดยใช้กระบวนการรักษา โดยใช้ยาขององค์การเภสัชกรรม เป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ และ ยาต้าน HIV ร่วมกัน ให้ผลในการรักษได้เป็นที่น่าพอใจ โดยผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

โดยผลตรวจ CoronaVirus จากที่ได้ค่าเป็นบวก ได้เปลี่ยนเป็นลบ ภายในเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนหน้าที่ผู้ป่วยจะมาถึงมือแพทย์ มีค่าการอักเสบในเลือดสูงขึ้นทุกวัน มีแนวโน้มทรุดลงและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ แต่หลังจากได้ให้ยารักษา ก็มีอาการที่ดีขึ้น ไข้ลดลง ทานอาหารได้ ล่าสุดตรวจระบบทางเดินหายใจไม่พบเชื้อแล้ว

สำหรับยาที่ใช้เป็นยาของไทยจากองค์การเภสัชกรรม มีมาตรฐานและมีรายงานการใช้ยาดังกล่าว ในกลุ่มของโคโรนาไวรัส และ เมอร์ส ที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้แล้วได้ผล

รศ.นพ.สืบสาย คงแสงดาว ระบุว่า เป็นการปรับสูตรยาที่เคยมีการใช้รักษาผู้ป่วยอาการติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์อื่น โดยแพทย์ไทยได้พิจารณาและให้ยาตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน

ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข