การบินพลเรือนฯ (CAAT) เตรียมออกกฎหมายควบคุม Drone บินโดรน ต้องผ่านอบรม เตรียมจัดสอบคัดกรองใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือซีเอเอที (CAAT) ได้แถลงแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก เน้นส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในทุกมิติ โดยแผนในปีนี้จะไฮไลท์ 2 ส่วนหลักคือ การควบคุมดูแลและอนุญาต บินโดรน หรือ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) และ การให้บริการเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินทางการแพทย์

ในส่วนของการกำกับดูแลการใช้ โดรน นั้น ทาง CAAT จะปรับปรุงกฏหมายเพื่อกำกับดูแลเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในการใช้งานโดรน ที่ตอนนี้มีผู้มาลงทะเบียนแล้วมากกว่า 16,000 ราย โดยมีการนำโดรนไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ทั้งการถ่ายภาพ ด้านเกษตรกรรม และปัจจุบันโดรนมีราคาที่ถูกลง ทำให้มีการนำมาใช้มากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยของชุมชน, การละเมิดความเป็นส่วนตัว รวมถึงการเป็นอันตรายต่อการบินของสายบินพาณิชย์ และด้านความมั่นคง CAAT จึงเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสากล เพื่อคัดกรองให้เหลือเฉพาะผู้ใช้โดรนที่มีศักยภาพ โดยจะมีขั้นตอนคือ

  • จะมีโรงเรียนสอนการใช้โดรนที่ถูกต้องตามมาตรฐานของ ซีเอเอที เพื่อให้การออกใบอนุญาตนักบินโดรน
  • ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตโดรนนี้ต้องได้รับการอบรมที่ถูกต้องจากสถาบันที่มีมาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
  • เตรียมให้มีระบบการจัดสอบเพื่อให้ได้นักบินโดรน ที่มีคุณภาพ โดยซีเอเอทีจะร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ หรือ DTI ในการพิจาณาหลักสูตรการอบรมเพื่อการรับรองสถาบันฝึกอบรมนักบินโดรน

นอกจากนี้ อีกเรื่องที่สำคัญคือ การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ หรือ HEMS โดยซีเอเอทีมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เตรียมปลดล็อค วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 นี้ ให้เฮลิคอปเตอร์ขนส่งผู้ป่วย สามารถจอดที่นอกเหนือสนามบินได้โดยซีเอเอทีได้ร่วมมือกับสถาบันการแพยท์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อผสานการขนส่ง ทั้งทางอากาศ บก และเรือ เพื่อที่จะรักษาชีวิตคนได้มากขึ้น

CAAT บินโดรน