Huawei เตรียมเปลี่ยนมาใช้ระบบแผนที่ของ TomTom บน HMS แทน Google Maps

Huawei เลือกใช้บริการแผนที่ของ TomTom เพื่อใช้งานในระบบ HMS แทนการใช้แผนที่ของ Google Maps โดยมีการเซ็นสัญญาระหว่าง 2 บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การที่ Huawei ต้องเลือกบริการแผนที่เจ้าอื่น เพราะมันคือผลกระทบจากคำสั่งแบนของทางการสหรัฐฯ มีผลให้ Huawei ไม่สามารถใช้แอปและบริการต่างๆ ของ Google ได้ ซึ่งมันก็หมายรวมถึงแอปแผนที่อย่าง Google Maps ด้วย

Huawei choose TomTom replace Google Maps

การที่ Huawei เลือก TomTom มาเป็นบริการแผนที่ลงในสมาร์ทโฟนของบริษัทถือเป็นตัวเลือกที่ดีมาก เพราะ ด้วยตัวของ TomTom เองก็ถือว่า เป็นผู้นำในด้านระบบ GPS ระบบนำทางก่อนยุคที่จะมีสมาร์ทโฟนเสียอีก

ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขของดีลนี้ออกมาว่า Huawei จ่ายไปเท่าไหร่ แต่มีข่าวมาก่อนหน้านี้พักใหญ่ๆ แล้วว่า 2 บริษัทนี้คุยกัน ก่อนจะประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการในท้ายที่สุด

ที่มา : GIZCHINA