Gifts from Dad เปิดตัว 4 บอร์ดเกม ปลูกฝังความเป็น “นักอนุรักษ์ธรรมชาติ”

โครงการ “ของขวัญจากพ่อ” Gifts from Dad ปีที่ 3 เปิดตัว 4 บอร์ดเกม ส่งเสริมการเรียนผ่านการเล่น ปลูกฝังความเป็น “นักอนุรักษ์ธรรมชาติ” ในเยาวชน

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์ม อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และแอร์เพย์ (AirPay) มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านการเล่น ได้เปิดตัว 4 บอร์ดเกม จากโครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ‘ของขวัญจากพ่อ’ (Gifts from Dad) ปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ‘ร่วมพัฒนา รักษ์ป่าอย่างยั่งยืน’ ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเกมรูปแบบ Print & Play ทุกคนสามารถดาวน์โหลด แล้วนำไปประกอบ และเล่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ www.seathailand.com/giftsfromdad

บอร์ดเกมทั้ง 4 เกม ถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งให้ความรู้แก่ผู้เล่น ทั้งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในด้านการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยยังคงคอนเซปต์ที่สนุกสนาน ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป ทั้งยังมีการสอดแทรกความรู้เอาไว้ ไม่ว่าจะเล่นกับกลุ่มเพื่อน เล่นในครอบครัว หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ก็สามารถช่วยยกระดับการเรียนรู้ผ่านการเล่น และช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ได้เป็นอย่างดี

เกม “The Forest Theory” พัฒนาโดยทีม TWERQ

Gifts from Dad

เกมแนว Co-operative ที่ผู้เล่นทุกคนจะได้รับบทบาทเป็นนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ที่รับภารกิจฟื้นฟูป่าพื้นที่ต่างๆ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ผ่านการปลูกป่า  2 รูปแบบ คือ “ปลูกป่าโดยการปลูก” และ “ปลูกป่าโดยไม่ปลูก” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบไว้ให้คนไทย นอกจากนี้ผู้เล่นยังจะต้องร่วมมือกับ “ทีมผู้พิทักษ์ป่า” เพื่อช่วยกันรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าของทุกคน เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญว่า การอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ใช่เรื่องของใครเพียงคนเดียว แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน โดยการตัดสินว่าเหล่านักอนุรักษ์สามารถทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณการขยายพื้นที่ป่านั้นถึงเกณฑ์ที่เกมกำหนดไว้หรือไม่
จำนวนผู้เล่นที่เหมาะสม : 2-4 คน
เวลาในการเล่น : 15 – 30 นาที

เกม “Guardian of the Forest” พัฒนาโดยทีม Lava Little Bird             

Gifts from Dad Garena Shopee AirPay

เกมแนว Co-operative ที่ผู้เล่นต้องรับบทบาทเป็นกลุ่มพิทักษ์ป่า ซึ่งต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อเร่งปลูกป่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตามองค์ความรู้จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้สำเร็จ และในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับภัยพิบัติต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มาจากมนุษย์ ซึ่งจะเข้ามาส่งผลกระทบต่อผืนป่าไทย ทั้งยังต้องควบคุมค่าเสื่อมโทรมไม่ให้เกินจากที่เกมกำหนด ไม่เช่นนั้นเกมจะจบลงทันที
จำนวนผู้เล่นที่เหมาะสม : 2-4 คน
เวลาในการเล่น : 30 – 45 นาที   

เกม “Little Forest” พัฒนาโดยทีม AA101

Gifts from Dad

ผู้เล่นแต่ละคนต้องทำหน้าที่หัวหน้าหมู่บ้านที่เข้ามาอยู่อาศัยในผืนป่าแห่งหนึ่ง โดยแต่ละหมู่บ้านจะต้องขยายหมู่บ้าน โดยคำนึงถึงการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งยังต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมาย ทั้งไฟป่า น้ำป่าไหลหลาก และอื่นๆ อีกมากมาย โดยหัวหน้าหมู่บ้านที่สามารถทำคะแนนจากการขยายพื้นที่พร้อมดูแลผืนป่ารอบพื้นที่ของตัวเองได้มากที่สุด จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ จำนวนผู้เล่นที่เหมาะสม : 2-5 คน
เวลาในการเล่น : 20 – 30 นาที

เกม “Forestation” พัฒนาโดยทีม MY     

เกม “Forestation” พัฒนาโดยทีม MY  Gifts from Dad

เนื้อเรื่องของเกม Forestation ตั้งอยู่ในอนาคต ซึ่งป่าไม้ 99% ของโลกได้หายไปด้วยปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า การตัดไม้ที่มากเกินควร และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายจากน้ำมือของมนุษย์ ทำให้มนุษย์โลกต้องเผชิญใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ทั้งภาวะโลกร้อน ปริมาณออกซิเจนที่ต่ำลง การล้มตายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ แต่เมื่อมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ได้ค้นพบแคปซูลที่บรรจุกล้าไม้นานาชนิดเอาไว้ ผู้เล่นต้องช่วยโลกโดยการนำกล้าไม้ชุดสุดท้ายของโลกที่เหลืออยู่ไปปลูกตามทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อกอบกู้โลกให้กลับมาเขียวขจีอีกครั้ง นอกจากนี้ บนการ์ดเกมยังจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับป่าไม้ ให้กับผู้เล่นอีกด้วย
จำนวนผู้เล่นที่เหมาะสม : 2-4 คน
เวลาในการเล่น : ประมาณ 30 นาที           

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบอร์ดเกมเวอร์ชั่น Print and Play จากโครงการของขวัญจากพ่อ ปีที่ 1-3 ซึ่งมุ่งให้ความรู้ทั้งด้านเกษตรพอเพียง การอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่าไม้ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ที่ /www.seathailand.com/giftsfromdad