100 อันดับ รหัสผ่านยอดแย่ ปี 2019 แชมป์อันดับ 1 ยังคงเป็น “123456”!!

SplashData ได้รายงานสรุป รหัสผ่านยอดแย่ ปี 2019 ที่เป็น Password ที่มีความปลอดภัยต่ำ เดาได้ง่าย และมีคนใช้เป็นจำนวนมาก และในปีนี้ “123456” ก็ยังคงเป็นแชมป์ Password ยอดแย่อีกเช่นเคย

รหัสผ่านนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเก็บข้อมูล และการยืนยันตัวในโลกออนไลน์ แต่คนจำนวนไม่น้อยก็ที่ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย ตั้งแต่การพิมพ์เลขเรียงกัน, คำที่สามัญและนึกถึงได้ไม่ยาก หรือบางคนก็มักง่ายถึงขั้นที่ใช้รหัสผ่านว่า “Password” และรหัสที่แย่เหล่านี้ อันดับก็ยังคงวนเวียนอยู่ตลอด ยิ่งเราใช้รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย และซ้ำกับคนอื่นมากๆ ก็มีโอกาสที่จะโดนสุ่มขโมยข้อมูลหรือ login ได้ไม่ยาก

และนี่คือ 100 อันดับ รหัสผ่านยอดแย่ ปี 2019 ใครที่ใช้อยู่ เราคงต้องแนะนำให้คุณรีบเปลี่ยนโดยด่วน!

 • อันดับที่ 1  – 123456
 • อันดับที่ 2  – 123456789
 • อันดับที่ 3  – qwerty
 • อันดับที่ 04  – password
 • อันดับที่ 05  – 1234567
 • อันดับที่ 06  – 12345678
 • อันดับที่ 07  – 12345
 • อันดับที่ 08  – iloveyou
 • อันดับที่ 09  – 111111
 • อันดับที่ 10  – 123123
 • อันดับที่ 11  – abc123
 • อันดับที่ 12  – qwerty123
 • อันดับที่ 13  – 1q2w3e4r
 • อันดับที่ 14  – admin
 • อันดับที่ 15  – qwertyuiop
 • อันดับที่ 16  – 654321
 • อันดับที่ 17  – 555555
 • อันดับที่ 18  – lovely
 • อันดับที่ 19  – 7777777
 • อันดับที่ 21  – 888888
 • อันดับที่ 22  – princess
 • อันดับที่ 23  – dragon
 • อันดับที่ 24  – password1
 • อันดับที่ 25  – 123qwe
 • อันดับที่ 26  – 666666
 • อันดับที่ 27  – 1qaz2wsx
 • อันดับที่ 28  – 333333
 • อันดับที่ 29  – michael
 • อันดับที่ 30  – sunshine
 • อันดับที่ 31  – liverpool
 • อันดับที่ 32  – 777777
 • อันดับที่ 33  – 1q2w3e4r5t
 • อันดับที่ 34  – donald
 • อันดับที่ 35  – freedom
 • อันดับที่ 36  – football
 • อันดับที่ 37  – charlie
 • อันดับที่ 38  – letmein
 • อันดับที่ 39  – !@อันดับที่ $%^&*
 • อันดับที่ 40  – secret
 • อันดับที่ 41  – aa123456
 • อันดับที่ 42  – 987654321
 • อันดับที่ 43  – zxcvbnm
 • อันดับที่ 44  – passw0rd
 • อันดับที่ 45  – bailey
 • อันดับที่ 46  – nothing
 • อันดับที่ 47  – shadow
 • อันดับที่ 48  – 121212
 • อันดับที่ 49  – biteme
 • อันดับที่ 50  – ginger
รหัสผ่านยอดแย่
 • อันดับที่ 51  – 1q2w3e
 • อันดับที่ 52  – baseball
 • อันดับที่ 53  – abcdef
 • อันดับที่ 54  – harley
 • อันดับที่ 55  – george
 • อันดับที่ 56  – summer
 • อันดับที่ 57  – daniel
 • อันดับที่ 58  – whatever
 • อันดับที่ 59  – buster
 • อันดับที่ 60  – jessica
 • อันดับที่ 61  – hello
 • อันดับที่ 62  – nicole
 • อันดับที่ 63  – mercedes
 • อันดับที่ 64  – hunter
 • อันดับที่ 65  – corvette
 • อันดับที่ 66  – joshua
 • อันดับที่ 67  – 1234
 • อันดับที่ 68  – fuckoff
 • อันดับที่ 69  – ferrari
 • อันดับที่ 70  – cheese
 • อันดับที่ 71  – a12345
 • อันดับที่ 72  – tigger
 • อันดับที่ 73  – amanda
 • อันดับที่ 74  – andrew
 • อันดับที่ 75  – robert
 • อันดับที่ 76  – blahblah
 • อันดับที่ 77  – 12341234
 • อันดับที่ 78  – matthew
 • อันดับที่ 79  – starwars
 • อันดับที่ 80  – sophie
 • อันดับที่ 81  – lakers
 • อันดับที่ 82  – solo
 • อันดับที่ 83  – access
 • อันดับที่ 84  – 1989
 • อันดับที่ 85  – jordan
 • อันดับที่ 86  – google
 • อันดับที่ 87  – maverick
 • อันดับที่ 88  – 1991
 • อันดับที่ 89  – 1990
 • อันดับที่ 90  – ashley
 • อันดับที่ 91  – tesla
 • อันดับที่ 92  – chelsea
 • อันดับที่ 93  – 696969
 • อันดับที่ 94  – trustno1
 • อันดับที่ 95  – cookie
 • อันดับที่ 96  – killer
 • อันดับที่ 97  – banana
 • อันดับที่ 98  – ranger
 • อันดับที่ 99  – test123
 • อันดับที่ 100  – merlin