Netizen

Netizen อัพเกรดซอฟท์แวร์ เครือรพ.สินแพทย์ มุ่งสู่ Intelligent Healthcare

Netizen ที่ปรึกษาวางระบบซอฟต์แวร์ ERP ลงนามวางระบบ Netizen Peony กับ โรงพยาบาลสินแพทย์และโรงพยาบาลในเครือ 5 แห่ง เชื่อมโยงนำข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ ยกระดับระบบปฏิบัติการรพ.เพื่อเรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์ธุรกิจ Healthcare มุ่งที่นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพื่อชิงความเป็นผู้นำในตลาด บนมาตรฐานและปลอดภัยระดับสากล การันตรี SLA 99.95 % ชี้ซอฟท์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบ หลังบ้าน (Back Office) เชื่อมโยงระบบหน้าบ้าน (Front Office) ให้มีความพร้อมรองรับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อก้าวเป็น Intelligent Healthcare รองรับแผนขยายโรงพยาบาลในกทม.และปริมณฑลเพื่อมรองรับการเติบโตของตลาดกว่า 10% ในทุกปี  และแผนเชื่อมต่อพื้นที่การบริการด้าน Healthcare ด้วยการสร้าง Medical Complex คลีนิคเฉพาะทาง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด  ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning)  เปิดเผยว่า ภาพรวมในตลาดธุรกิจ Healthcare กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อมอบบริการที่สามารถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนยุค 4.0  ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้มุ่งยกระดับธุรกิจสู่Intelligent Healthcare ด้วยการ นำเอา เทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจ เพราะการวางระบบซอฟต์แวร์เป็นฐานรากสำคัญของธุรกิจเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการรวบรวมฐานข้อมูลเอาไว้บน Cloud ช่วยให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ บนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ Healthcare ในยุค Digital Transformation นอกจากนี้ในอุตสาหกรรม Healthcare ข้อมูลจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นใครมีข้อมูลมากกว่า และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า จะกลายเป็นผู้นำในวงการ  

ล่าสุด เนทติเซนท์ ได้เข้าไปวางระบบซอฟท์แวร์ Netizen Peony บน Netizen.Cloud ของ Netizen ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์ และโรงพยาบาลในเครือ กว่า 5 สาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบหลังบ้าน (Back Office) เชื่อมต่อกับระบบหน้าบ้าน (Front Office) ให้มีความพร้อมรองรับแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยระบบจะช่วยผสมผสานและควบคุมการทำงาน ให้สามารถทำงานภายในระบบเดียวกันได้เป็นอย่างดี เชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบแพลตฟอร์ม Healthcare as a Service ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลการทำงานภายในแต่ละแผนก ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข้าสู่ระบบ Netizen.Cloud  และได้มีการ Embedded Analytics Reportเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์  ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจบนข้อมูลคุณภาพเชิงลึก เรียลไทม์ มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเก็บข้อมูลการรักษาพยาบาลและประวัติคนไข้ โดยมีศูนย์ข้อมูลอยู่ในประเทศไทย การันตีข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือ Service Level Agreement (SLA) ถึง 99.95% และมีโซลูชันในการสำรองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนทางไอที ต้นทุนด้านการปฏิบัติงานและทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในระยะยาว”นายกฤษดา กล่าว

นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด กล่าวว่าแม้ธุรกิจการแพทย์และโรงพยาบาลยังคงเติบโตได้ดีในทุกๆภาวะเศรษฐกิจ แต่ทางสินแพทย์ก็ยังคงมีการปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น อีกทั้งการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงพยาบาลนั้นก็ทำให้งานหลังบ้านมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการก้าวไปสู่การเป็น Intelligent Hospital  จะต้องมีระบบหลังบ้าน ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีไปพร้อมๆกับระบบการให้บริการหน้าบ้าน เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทราและโรงพยาบาลในเครือ มีแผนรุกขยายตลาดธุรกิจ Healthcare เพื่อเปิดโรงพยาบาลใหม่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดมากกว่า 10% ในทุกปี ด้วยเป้าหมายเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการระดับกลาง รองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและประชากรที่หนาแน่นในแต่ละเขตพื้นที่ เชื่อมต่อพื้นที่การบริการด้าน Healthcare ด้วยการสร้าง Medical Complex คลีนิคเฉพาะทาง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าต่างประเทศถึง 5 เท่า

“ ERP Netizen Peony สามารถบริหารจัดการระบบบัญชีได้ตรงตามมาตรฐานของระบบบัญชีสากล และโรงพยาบาลภายในเครือ รวมถึงให้ได้รับมาตรฐานบุคลากรของกลุ่มโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา และโรงพยาบาลในเครือ เพื่อรองรับแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและขยายเพิ่มเติมกว่า 11 สาขาในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีก้าวหน้า ERP Netizen Peony ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปการดำเนินธุรกิจในการเป็น Intelligent Healthcare ในอนาคตอันใกล้อย่างแท้จริง”  นายสิทธิ กล่าว