SCB EASY mobile banking download

แบงค์ชาติ เพิ่มมาตรการความปลอดภัย Mobile Banking เครื่อง OS ตกรุ่น, Jailbreak ห้ามใช้!

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ แนวนโยบาย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการทางการเงินและขำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นแนวทางบังคับใช้กับแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจหลายข้อ อาทิ ไม่ให้ใช้งานบนอุปกรณ์ที่ Root หรือ Jailbreak รวมถึงเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ตกรุ่นแล้ว

ในเอกสารของทางธนาคารแห่งประเทศไทย มีกำหนดมาตรการขั้นต่ำเกี่ยวกับระบบเอาไว้ 12 ข้อ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ ที่จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยในแอปพลิเคชั่นดังนี้

 1. ไม่อนุญาตให้เครื่องที่เปิดการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (rooted/jailbroken) เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน
 2. ไม่อนุญาตให้อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการล้าสมัย (obsolete Operating System : OS) เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน
 3. ขอสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ (App Pernission) เท่าที่จำเป็น
 4. ป้องกัน source code ส่วนสำคัญ เช่น การโอนเงิน การพิสูจน์ตัวตน ไม่ให้ รั่วไหล
 5. ป้องกันไม่ให้มีช่องโหว่ที่จะถูกการฝังโค้ด (malicious code) บนแอปพลิเคชัน
 6. เข้ารหัสไฟล์ข้อมูลสำคัญที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ เพื่อไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้รั่วไหล
 7. ผู้ใช้ต้องอัพเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดเท่านั้น จึงจะใช้งานได้
 8. ป้องกันเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย จากการโจมตี DDoS
 9. ป้องกันการถูกดักจับข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการรับส่ง โดยใช้วิธียืนยันตัวตนที่ปลอดภัย
 10. ป้องกันการสวมรอยการเข้าใช้งานของลูกค้า
 11. ป้องกันการถูกโจมตีเซิร์ฟเวอร์ด้วยการทำ SQL Injection, directory traversal
 12. ตรวจเช็คและป้องกันไม่ให้มีแอปปลอมขึ้นไปเผยแพร่ใน App Store และ Google Play
SCB EASY mobile banking download

จากทั้ง 12 ข้อนี้ มีหลายข้อที่จะมีผลกระทบกับผู้ใช้งาน ก็คือ ข้อแรก ที่ห้ามมิให้เครื่องที่ทำการ Root หรือ Jailbreak ใช้งานแอปของธนาคารได้ ถ้าเรามองเรื่องของความปลอดภัยแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งกับตัวของผู้ใช้งานและธนาคาร โดยในเอกสารมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางป้องกัน และให้ทางธนาคารอธิบายกับผู้ใช้ถึงความปลอดภัย

ข้อที่ 2 ที่ไม่ให้ใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการล้าสมัย ความหมายก็คือ เครื่องที่ยังใช้ OS ที่ทางผู้ผลิตหยุดซัพพอร์ตในการทำอัพเดท Security Patch แล้ว สำหรับในบ้านเราตอนนี้ในหลายๆ แอปเริ่มไม่รองรับให้ใช้งานกับ Android 4.4 ที่ทาง Google ได้หยุดซัพพอร์ตด้านความปลอดภัยไปแล้ว ในแง่ของผู้ใช้ที่ยังคงใช้เครื่องรุ่นเก่าแล้วต้องการใช้งาน Mobile Banking ก็คือต้องซื้อเครื่องใหม่ที่เป็น OS ที่ปลอดภัย

สำหรับแนวทางที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศนี้ ยังมีอีกหลายส่วนที่จะกำหนดให้ทางแอปพลิเคชันปรับปรุง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟน มีกำหนดบังคับ 1 พฤษภาคม 2563 และสามารถเข้าไปอ่านประกาศตัวเต็มได้ ที่นี่