Qualcomm เริ่มกลับมาเจรจาธุรกิจกับ Huawei อีกครั้งแล้ว ท่ามกลางปัญหาระหว่างจีน-สหรัฐ

ตั้งแต่ Huawei ถูกขึ้นรายชื่อ Entity List ของรัฐบาลสหรัฐฯ ก็นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ของเหล่าบริษัทพันธมิตรในอเมริกาที่ทำธุรกิจกับ Huawei แต่ล่าสุด CEO ของ Qualcomm, Steve Mollenkopf ออกมายืนยันว่า บริษัทได้กลับมาทำธุรกิจกับ Huawei อีกครั้งแล้ว

โดยเป้าหมายหลักในการกลับมาครั้งนี้ คือการเป็น Supplier ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้ผลิตเครื่อง ให้กับ Huawei ในระยะยาว

ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศเริ่มออกใบอนุญาตพิเศษ สำหรับบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจกับ Huawei แต่ก็อนุญาตให้ขายได้เฉพาะชิ้นส่วนทั่วไป ที่ขายให้ตลาดหลายเจ้าเท่านั้น

หลังจากนั้นในเดือนสิงหาคม Huawei ก็ได้รับการยืดต่อเวลาใบอนุญาตชั่วคราวออกไปอีก 90 วัน ในการทำการค้ากับบริษัทต่างๆ ของอเมริกา และมีจำนวนบริษัทกว่า 130 แห่ง ที่ยื่นขอใบอนุญาตพิเศษนี้

ซึ่งการยืดต่อเวลาใบอนุญาตชั่วคราวนั้น เป็นส่วนของการซื้อขายชิ้นส่วนอุปกรณ์เท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงการทำสัญญาหรือการทำธุรกิจร่วมอื่นๆ ทำให้ Huawei และ Google ไม่สามารถตรวจรับรองและให้ Mate 30 series ใช้งาน Google Service ได้

แม้ว่า Huawei จะสามารถผลิตชิปของตัวเองได้ แต่ก็ยังจำเป็นต้องพึ่งพา Qualcomm อยู่ ในการผลิตชิ้นใหญ่หลายรุ่น และหากมองย้อนกลับไปปี 2018 ยอดซื้อของ Huawei เพียงบริษัทเดียวกับบริษัทอเมริกา อย่าง Qualcomm, Intel และ Micron มีมูลค่าสูงถึง 1.1 หมื่นล้านเหรียญ หรือประมาณ 3.36 แสนล้านบาท

ที่มา: GSM Arena

Message us