Google Thailand เพิ่มระบบเตือนภัย SOS ระเบิด กทม. ช่วยเพิ่มความระมัดระวัง

ด้วยเหตุการณ์สำคัญในตอนนี้ กับการ ระเบิด กทม. ในหลายจุดทั่วกรุงเทพฯ ล่าสุดทาง Google Thailand ก็ได้มีการเพิ่มระบบการแจ้งเตือนภัย SOS ลงมาใน Google Search และ Google Maps

เพื่อเป็นการเพิ่มความระมัดระวังให้กับชาวกรุงเทพฯ ที่อาจต้องเดินสัญจรไปมา โดยมีทั้งข่าวสารล่าสุด ขึ้นมาให้ได้อ่านข้อมูลกัน พร้อมทั้งยังมีระบุตำแหน่ง ที่ตรวจพบระเบิด หรือจุดที่พบวัตถุต้องสงสัย เอาไว้บนแผนที่ Google Maps ให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วย

Google นั้นได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาปรับเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้อง และใช้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัยในทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะเหตุการณ์สถานการณ์ที่รุนแรงและมีความเปราะบาง อย่างการเกิด ระเบิด กทม. ครั้งนี้ จะต้องมีการยืนยันข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อไม่สร้างความสับสนและตื่นตระหนกให้กับผู้คนในสังคม

ที่มา: Twitter

Message us