BIDC 2019 งานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งที่ 6 วันที่ 14-16 ส.ค.นี้

 กลับมาอีกครั้ง งานมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ครั้งที่ 6 BIDC 2019 เตรียมจัดทัพดิจิทัลคอนเทนต์สู่เวทีโลก พร้อมเปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งไทยและเทศ โดยมีผู้ประกอบจากต่างประเทศและไทยร่วมกว่า 116 บริษัท

ด้วยความร่วมมือของ 3 ภาครัฐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ร่วมกับภาคเอกชน  LINE CREATORS MARKET โดยบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด และ 5 สมาคมจากภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย  (e-LAT) และสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (BASA)  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)

นายนพ ธรรมวานิช ผู้แทนคณะผู้จัดงานในภาคส่วนอุตสาหกรรม กล่าวว่า  ทางด้าน 5 สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ในฐานะผู้แทนภาคอุตสาหกรรม“Bangkok International Digital Content Festival 2019”  ที่เกิดจากการผนึกกำลังของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากลมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้บทบาทสำคัญของกลุ่มสมาคมได้ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านธุรกิจการค้าและการพัฒนาสินค้าแก่สมาชิก รวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงยังเป็นตัวกลางระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงทั้งสองส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ อาทิเช่น การผสมผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคต AI ปัญญาประดิษฐ์ AR-VR ความเป็นจริงเสมือน สภาพแวดล้อมเสมือน  ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมกรรมด้านการเงิน เกมและการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มแอนนิเมชันและเกม ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตและยังเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มคาแรกเตอร์ ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยเช่นกัน  จะเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์หลักๆ ของ 5 สมาคมเป็นกลไกสำคัญของการอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ 

BIDC 2019

คณะทำงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2019” ประกาศความพร้อมในการจัดงาน  ด้วยแนวคิด Digital Co-creation ซึ่งเป็นการร่วมสร้างดิจิทัล คอนเทนต์โดยมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน  สำหรับการจัดงานนี้นับเป็นอีกมหกรรมทางด้านดิจิทัลประจำปีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6และใหญ่ที่สุดของภาคอุตสาหกรรมฯ เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเซีย สร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งด้านแอนเมชัน, เกม,        อี-เลิร์นนิ่ง, คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกส์  และเวอรชวล เอฟแฟ็กท์ ให้เป็นที่รู้จัก  รวมถึงแสดงความพร้อมของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยที่ประกาศให้ต่างประเทศได้รับรู้ถึงฝีมือ และเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย นับเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมฯ มีความเข้มแข็งและเติบโตได้มากขึ้น  เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานเชื่อมั่นว่า  BIDC 2019 จะเป็นอีกหนึ่งงานที่สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้เกิดความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมฯ และเป็นที่ยอมรับของเวทีโลก

โดยปี 2562 นี้ จะมีการจัดกิจกรรมเจรจาการค้า หรือ Business Matching  นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญในงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2019” ซึ่งเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ได้จับคู่ธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมกว่า 40 บริษัทจาก 12 ประเทศ ได้แก่  ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ฟินแลนด์ โปแลนด์ สเปน ฮ่องกงและมาเลเซีย  และมีผู้ประกอบการไทย 67 รายร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ  สำหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

นอกจากนี้ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” ได้แสดงศักยภาพผ่านเวทีรางวัล BIDC  Awards 2019  ที่จะเป็นพื้นที่นำเสนอผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดเชิงธุรกิจในอนาคต  อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เข้าร่วมฟังสัมมนาเพิ่มเติมองค์ความรู้จากวิทยากรระดับโลก พร้อมนำไปประยุกต์กับการพัฒนานวัตกรรมใหม่เป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยที่มีการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์เกิดความเข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมในระดับชาติ”        

อนึ่ง “Bangkok International Digital Content Festival 2019”  จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562  ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ (สุขุมวิท22)  โดยจะมีพิธีเปิด “Bangkok International Digital Content Festival 2019” (BIDC 2019) มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14  สิงหาคม 2562

พร้อมเปิดเวทีแสดงผลงานดิจิทัลคอนเทนต์ (Showcase) จากผู้ประกอบการไทยระดับแนวหน้าด้าน E -learning, Animation & VFX , Game, Original Character, Emerging technology  กว่า 40 บริษัท เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักและนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจให้ภาคอุตสาหกรรม จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

สำหรับกิจกรรมการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการรายสำคัญในธุรกิจดิจิทัลจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ยุโรปและประเทศอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบที่มีศักยภาพและผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำจากประเทศ  จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562

BIDC 2019

ในส่วนงานสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก (Seminar & Workshop) อาทิเช่น  

  • Animation key note : The Future of Animation Production and Market โดย Mr. Shuzo John Shiota, President/CEO of Polygon Pictures ข้อมูลเพิ่ม Emmy Award producer จากสตูดิโอที่สร้าง Ajin Blame! และ Godzilla trilogy.
  • Mr.Chistopher Chen, Chairman of Taiwan VTuber Association มาบรรยาย The VTuber phenomenon from Japan and recommendations for other Asian Nations พูดถึงปรากฎการณ์ Virtual Youtuber หรือการสร้าง Youtube Channel ที่ไม่ได้ใช้คนเป็นผู้แสดงแต่ใช้ตัวละครที่เป็น Virtual แทน ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมไปทั่วเอเชียในปัจจุบัน 
  • นMr.Arsenio buck, udemy course content creator udemy.com  ในหัวข้อ Artificial Intelligent for e-Learning to Change the World โดยเจาะถึงเนื้อหาที่จะผนวกปัญญาประดิษฐ์เข้าไปกับการพัฒนาอีเลิร์นนิงให้ถึงขีดสุด ทลายทุกข้อจำกัดของการใช้งาน อีเลิร์นนิงในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ของการพัฒนามนุษย์ให้พร้อมสู่ยุคใหม่ ร
  • ณลลิดา ธนานุประดิษฐ์ นักออกแบบและสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ไลน์ จาก LINE CREATORS MARKET มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับวิธีต่อยอดจากคาแรคเตอร์ไปเป็นสินค้า และการร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ ต้องวางกลยุทธ์โปรโมทและทำการตลาดอย่างไร

โดยในปีนี้การจัดสัมมนาฯ จะจัดขึ้นพร้อมกับพิธีมอบรางวัลประจำปีด้านดิจิทัลคอนเทนต์ “BIDC Awards 2019” ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในสาขาต่างๆ ที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีรวม 25 รางวัลจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นต้นแบบในอุตสาหกรรม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประสบความความสำเร็จในอนาคต ซึ่งจะจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2562   ทั้งนี้ ผู้สนใจทั้งในส่วนภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักศึกษาและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok International Digital Content Festival”

Message us