PlayStation 4 ยอดขายทั่วโลกทะลุ 100 ล้านเครื่อง ผู้เล่นส่วนใหญ่นิยมซื้อเกมแบบดาวน์โหลดมากกว่าซื้อแผ่น

จากรายงานผลประกอบการของ Sony ไตรมาสที่ 2/2019 ตอนนี้ PlayStation 4 มียอดจัดจำหน่ายทั่วโลก 100 ล้านเครื่อง ทางด้านซอฟท์แวร์เกมก็มีการเติบโต โดยเฉพาะเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลด ที่ตอนนี้ผู้เล่นส่วนใหญเลือกซื้อแบบนี้มากกว่าซื้อแบบแผ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ถือเป็นอีกเครื่องเกมคอนโซลที่ประสบความสำเร็จ โดยในไตรมาสแรกของปี 2019 นั้น ทำยอดขายไปได้ 3.2 ล้านเครื่อง เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน

แต่ล่าสุดโซนี่ได้ปรับลดคาดการณ์ยอดขายของ PS4 ในปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) โดยปรับลงมาเล็กน้อย จากเดิม 16 ล้านเครื่อง ลงมาเป็น 15 ล้านเครื่อง

PlayStation 4 PS4

ส่วนสถิติอื่นที่น่าสนใจ ล่าสุดตอนนี้ มีผู้เล่น PS4 ที่สมัครบริการรายเดือน PlayStation Plus แล้ว 36.2 ล้านบัญชี โดยนับถึวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา มีจำนวนเพิ่มขึ้นราย 2.3 ล้านบัญชี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

และในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน-มิถุนายน) สามารถขายซอฟ์ทแวร์ไปได้ถึง 42.9 ล้านชุด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.3 ล้านชุด โดยเป็นเกมแบบดิจิตอลดาวน์โหลด คิดเป็นสัดส่วน 53% จากปีที่แล้วอยู่ที่ 43%

ข้อมูลจาก : Gematsu