huawei

สิทธิบัตรใหม่ Huawei ปรับหน้าตา UI ออกแบบซ่อนรูกล้อง Punch Hole ให้กลมกลืนยิ่งขึ้น

สิทธิบัตรอีกฉบับด้านการออกแบบใช้ประโยชน์ จากรูกล้องของหน้าจอจาก Huawei เผยให้เห็นความพยายามใหม่ ในการนำเอามาใช้งานให้กลมกลืนมากยิ่งขึ้น

Huawei ก่อนหน้านี้มีการออกสมาร์ทโฟนรุ่น Nova 4 และล่าสุดกับ Nova 5 ที่เป็นแบบเว้นรูบนหน้าจอแบบ Punch Hole เป็นรูไว้ที่หัวมุมของหน้าจอ ทำให้พื้นที่ของหน้าจอมีมากขึ้นกว่าเดิม แต่หน้าตาของ User Interface ก็ยังเว้นพื้นที่ตรงกล้องเอาไว้อยู่ ทำให้บางทียังดูขัดตาอยู่บ้าง

รูปตัวอย่างการออกแบบ UI แบบใหม่ ที่ว่านี้ ก็เผยให้เห็นการนำเอารูกล้องของหน้าจอ มาออกแบบร่วมใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆ ไม่ว่าเป็นป้ายแสดงข้อมูลการโทร หรือเป็นตัวบ่งบอกว่ากล้องถูกเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่า

อย่างไรก็ตาม การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรนี้ ถ้าหากผ่านทุกอย่าง และพร้อมนำเอามาใช้งานจริง ก็อาจจะต้องรอเวลาอีกเป็นปี ยังไม่ใช่ในเร็วๆ นี้ แต่เราก็อยากจะเห็นทำออกมาจริงๆ

huawei

ที่มา: Notebookcheck