Firefox Reality VR พร้อมให้ใช้งานกับแว่นตา Oculus Quest ได้แล้ว

Mozilla ขยายแพล็ตฟอร์มในการใช้งานโปรแกรมท่องเว็บ Firefox Reality VR ออกไป ให้สามารถใช้งานได้กับแว่นตา VR Oculus Quest แล้ว สามารถตอบสนองกับเว็บไซต์ ที่ทำออกมาในรูปแบบ VR ได้น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น

Firefox Reality VR

สามารถโหลดติดตั้งใช้งานได้ฟรี รองรับ 10 ภาษา (มีภาษาจีนตัวเต็ม และตัวย่อ, ภาษญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีด้วย) และเตรียมจะมีอัปเดตเพิ่มเติมตามมาอีกในอนาคต

[youtube v=”pIKq2FU0n3M”]

ถือว่าเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจ เพิ่มเติมการใช้งานให้ดีขึ้นกว่าเดิม จากที่คนใช้ Oculus Quest มีแต่โปรแกรมท่องเว็บที่ติดมาเดิมๆ และยิ่งกับผู้ที่ใช้ Firefox เดิมอยู่แล้ว ยิ่งสะดวกมากเข้าไปใหญ่

ที่มา: Engadget