สหรัฐฯบังคับเพิ่มข้อมูลชื่อบัญชี Social Media ในการขอ US Visa เข้าประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯได้ออกกฎใหม่ล่าสุด ในการขอวีซ่า (US Visa) เข้าประเทศ โดยต้องให้ข้อมูลชื่อบัญชี Social Media เพิ่มเติมด้วย โดยเป็นมาตรการใหม่ ตามที่เราน่าจะพอทราบข่าวกันอยู่ ว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบัน เคร่งครัดในเรื่องการคัดกรองคนต่างชาติเข้าประเทศมากๆ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จริงๆก็มีการเสนอมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว และคาดว่าน่าจะกระทบกับชาวต่างประเทศที่ต้องการเดินทางเข้าสหรัฐฯเป็นจำนวนกว่า 15 ล้านคนในแต่ละปี

us visa

เรื่องนี้ถือเป็นอีกมาตรการในด้านความมั่นคง และความปลอดภัย ของสหรัฐฯ ที่จะคอยสอดส่อง คัดกรองคน ที่จะเดินทางเข้ามาภายในประเทศ เพื่อตรวจเช็คว่า เป็นบุคคลที่น่าสงสัย หรือมีอะไรที่อาจเป็นภัยต่อประเทศหรือไม่

ที่มา: AP News