จีนสร้างหอคอย ใช้เป็น เครื่องกรองอากาศ ขนาดใหญ่ที่สุดโลก

จีนสร้างหอคอยที่ทำหน้าที่เป็น “เครื่องฟอกอากาศยักษ์” เพื่อเอาไว้แก้ปัญหามลภาวะทางอากาศในตัวเมือง สามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรภายใน 1 วัน

ที่ประเทศจีน มีการสร้างหอคอยขึ้นมา ความสูงประมาณ 100 เมตรได้ ซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างหอคอยสูงนี้ คือ สร้างเอาไว้เป็นหอคอย “ฟอกอากาศ” ช่วยปรับคุณภาพของอากาศในตัวเมืองใหญ่ๆ ซึ่งประเด็นเรื่องมลพิษทางอากาศนั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

หอคอยเครื่องฟอกอากาศยักษ์ ถูกสร้างขึ้นที่มณฑลส่านซี ทางตอนเหนือของประเทศจีน โดยอยู่ภายใต้การดูแลและทดสอบการใช้งานของทีมนักวิจัยจากสถาบัน Institute of Earth Environment สังกัดภายใต้ Chinese Academy of Sciences

ทางด้าน Cao Junji หัวหน้าทีมวิจัยเผยว่า หอคอยฟอกอากาศดังกล่าวนั้น สามารถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้สูงถึง 10 ล้านลูกบาศก์เมตรภายใน 1 วัน ซึ่งข้อมูลนี้ได้จากการเก็บข้อมูลและทดลองในพื้นที่ระยะ 10 ตารางกิโลเมตรโดยรอบหอคอย

ภายในหอคอยฟอกอากาศ มีเรือนกระจกที่มีขนาดใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลติดตั้งอยู่ที่ตัวฐานของหอคอย ใช้ทำหน้าที่ดูดเอาอากาศที่เป็นพิษเข้ามาภายใน จากนั้น ให้ความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่ออากาศได้รับความร้อนที่สูง มันจะลอยตัวขึ้น และขึ้นไปผ่านชั้นกรองอากาศ จากนั้นก็จะได้เป็นอากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรองในที่สุด

มณฑลส่านซีของประเทศจีนนั้นประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศในระดับรุนแรง และเป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาว ซึ่งสาเหตุหลักมาจากพื้นที่ในบริเวณภูมิภาคแถวนั้นเป็นที่ตั้งหลักของโรงงานอุตสากรรมถ่านหิน

ทีมนักวิจัยเผยว่า ผลการทดลองของหอคอยกรองอากาศในหลายภาคส่วนนั้น ออกมาเป็นที่น่าพอใจ เพราะ ตั้งแต่เริ่มติดตั้งหอคอยกรองอากาศ ค่า PM2.5 หรือ ค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น ลดลงถึง 15% เลยทีเดียว

โปรเจคการสร้างหอคอยกรองอากาศนั้น คิดและเริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 แล้ว และเพิ่งจะติดตั้งสมบูรณ์ในปช่วงปี 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งจุดประสงค์หลักของโปรเจคก็คือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในเขตอุตสาหกรรมด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด (ทั้งนี้ มูลค่าการก่อสร้างหอคอย และข้อมูลต่างๆ ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมา)

ที่จริง หอคอยฟอกอากาศยักษ์ที่มณฑลส่านซีหอนี้ ไม่ใช่หอคอยแรกในประเทศจีน เพราะ ก่อนหน้านี้ ช่วงต้นๆปี 2018 ที่กรุงปักกิ่งก็ได้มีการใช้งานหอคอยฟอกอากาศในลักษณะแบบนี้เช่นกัน ซึ่งหอคอยออกแบบโดยศิลปินชาวดัตช์ ชื่อ Daan Roosegaarde แต่ถ้าเทียบกับหอคอยที่มณฑลส่านซี ทางทีมวิจัยเผยว่า หอคอยที่มณฑลส่านซีใช้พลังงานในการกรองอากาศน้อยกว่า

feedback ที่ได้จากประชาชนที่อาศัยในมณฑลส่านซี คือ พวกเค้ารู้สึกได้ถึงอากาศที่ดีและสะอาดขึ้น รับรู้ และเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนจากสีของอากาศเมื่อแสงแดดส่องผ่านลงมา

อย่างไรก็ตาม หอคอยฟอกอากาศในมณฑลส่านซีที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงแค่รุ่นทดลองเท่านั้น เพราะ หอคอยฟอกอากาศที่อยู่ในแผนพัฒนาจริงๆของรัฐบาลจีนนั้น มีขนาดสูงถึง 500 เมตร และมีความกว้าง 200 เมตร ซึ่งช่วยฟอกและกรองอากาศให้กับเมืองได้ทั้งเมืองเลย

SOURCE