LH Bank เปิดบริการ Mobile Paymant พร้อมเปิดตลาดชำระเงินผ่าน e-Wallet

LH Bank เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment Service) ผลักดันและส่งเสริมสังคมดิจิทัล พร้อมจับมือกับพันธมิตรบุกตลาด e-Wallet

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ร่วมมือกับพันธมิตร แอช เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล (LHMH), AirPay และ QFPay พัฒนาโซลูชั่นด้าน Mobile Payment เพื่อตอบรับกับกระแสการเติบโตของไลฟ์สไตล์คนส่วนใหญ่ที่ใช้สมาร์ทโฟนในการทำธุรกรรมการเงิน ที่มีความสะดวกสบาย และแพร่หลายทั่วโลก

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา คนไทยทำธุรกรรมทั้งการโอนเงินและชำระเงิน รวมถึงการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านระบบ Mobile Banking เพิ่มขึ้นถึง 49% จาก 31.6 ล้านบัญชี เมื่อปี 2560 ขึ้นมาเป็น 47 ล้านบัญชี

ตัวเลขนี้ถือว่าสอดรับกับการเติบโตของลูกค้าLH Bank ที่มียอดการใช้ Mobile Banking ที่โตขึ้นถึง 56% ทำให้ทางธนาคารพัฒนานวัตกรรมทางการเงินต่าง เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการเงินของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

LH Bank Mobile Payment

Mobile Payment Service ช่วยให้ LH Bank มีบริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น

ในระยะเริ่มต้น LHBank จะใช้ฐานลูกค้าของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และจะขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้มากขึ้น มีแผนจัดรายการโปรโมชั่นกระตุ้นการขยายร้านค้า ด้วยการมอบอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ โปรโมทร้านค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย อาทิ LINE และ Facebook ของธนาคาร รวมถงพันธมิตรคู่ค่า e-Wallet ต่างๆ

ฝั่งของ LHMH ที่มีธุรกิจโรงแรมเครือ Centre Point และห้างสรรพสินค้า Terminal 21 มีการพัฒนาช่องทางการชำระเงินมาอย่างต่อเนื่อง จากแรกเริ่มที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศใช้การโอนเงินเจ้าบัญชีเพื่อยืนยันการสำรองห้องพักมาเป็นยุคจของการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ หรือพร้อมเพย์ จนปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นการชำระเงินในระบบของ e-Wallet ผ่าน QR code โดยลูกค้ากลุ่มใหญ่ของโรงแรมเป็นนักท่องเที่ยวจีน ที่มีพฤติกรรมใช้งาน e-Wallet อ่างแพร่หลาย จุดนี้จึงช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการชำระเงินมากขึ้น

AirPay เป็นบริการออนไลน์เพย์เมนต์ ที่ร่วมมือกับทาง LH Bankเพื่อช่วยเติมเต็มและอำนวยความสะดวกผู้ใช้งาน ส่งมอบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ผู้บริโภาคยุคใหม่ สำหรับธุรกิจในเครือ LHMH ทั้งในส่วนห้างสรรพสินค้าไปจนถึงโรงแรม และผู้ใช้บริการที่มีบัญชี LH Bankก็สามารถผูกบัญชีและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น AirPay ได้แล้ว

ทางด้าน QFPay เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านมือถือ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับโลก พร้อมทั้งร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบการชำระเงินอิเล้กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้า เพิ่มช่องทางการชำระสินค้าและบริการแบบทันที

ปัจจุบัน ธุรกิจในเครือ LHMH ได้เริ่มให้บริการชำระเงินผ่าน Mobile Payment Service แล้ว อย่างเช่น กลุ่มโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ ที่ให้ชำระเงินค่าสินค้าผ่าน QFPay พร้อมยังโปรแกรมสะสมแต้มผ่านทางดิจิทัลโซลูชั่น การสแกน QRC สั่งอาหารผ่านคูปองดิจิตอล ฯลฯ