Google เปิดให้ส่งข้อความหาสถานที่นั้นๆได้แล้วในแอพฯ Google Maps

นอกจากจะเป็นแผนที่นำทางให้เราไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว ตอนนี้ Google Maps สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เอาไว้สื่อสารกับลูกค้าได้แล้ว

โดย ผู้ใช้งานสามารถส่งแชทข้อความหาทางร้านค้าได้โดยตรงผ่านแอพฯ Google Maps บนอุปกรณ์มือถือแล้ว

แต่ มีเงื่อนไขว่า ทางฝั่งร้านค้า ที่สามารถจะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ ต้อง

  • ติดตั้ง Google My Businesss (GMB)
  • มีการเปิดใช้ฟีเจอร์ Messages ด้วย

หากทำครบตามที่ระบุแล้ว สถานที่ใน Maps จะมีปุ่ม Messages เพิ่มขึ้นมาให้ส่งข้อความแชทคุยได้

Google เริ่มมีการทยอยเปิดให้ใช้งานในหลายๆประเทศแล้วตอนนี้ แต่ ยังไม่มีประเทศไทยนะครับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า จะเปิดฟีเจอร์นี้ให้ใช้ในประเทศไทยหรือไม่ และถ้ามี จะเปิดให้ใช้งานเมื่อไหร่

สามารถเข้าไปดู ภาพ GIF ฟีเจอร์ Messages ใน Google Maps ได้ >> ที่นี่ <<

source