Google ใช้ AI ช่วยแนะนำ GIF emoji สติ๊กเกอร์ ให้เข้ากับบทสนทนาบน Gboard

Google ประกาศว่า ตอนนี้ Gboard (แป้นพิมพ์ของทางค่าย) จะใช้ AI ในการแนะนำ ช่วยเลือก รูป GIF, emoji และ สติ๊กเกอร์ ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวบทสนทนาที่กำลังแชทอยู่

เช่น Good Morning ก็จะมีไฟล์ GIF emoji หรือ สติ๊กเกอร์ที่สื่อความหมายของ สวัสดีตอนเช้า อรุณสวัสดิ์ เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดได้จาก >> ที่นี่ <<

ฟีเจอร์แนะนำพวก emoji หรือ สติ๊กเกอร์ต่างๆนั้น เปิดให้ใช้งานแล้ววันนี้ เฉพาะภาษาอังกฤษ บนระบบปฏิบัติการ Android ก่อน ส่วนภาษาอื่นๆน่าจะเปิดให้ใช้งานในอนาคต

ตอนนี้ Google เองก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า ฟีเจอร์ดังกล่าวจะเปิดให้ใช้บน iOS หรือไม่

บริษัทกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ตัวนี้ว่า ขั้นตอนการแนะนำนั้น จะเป็นการประมวลผลโดยตรงบนอุปกรณ์เครื่องนั้นๆ มากกว่าการส่งข้อมูลไปประมวลผลยังเซิฟเวอร์ของ Google แล้วส่งคำแนะนำกลับมายังอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการประมวลผล และการเลือกลูกเล่นแนะนำต่างๆไปได้เยอะ

Related Posts

Review