ซึ่ง ทีมวิจัยเองก็ได้ระบุข้อจำกัดของการทดลองไว้หลายข้อ รวมไปถึง

  • จำนวนข้อมูลที่ใช้ทดสอบเพียงน้อยนิด
  • ประเภทของข้อมูลที่ป้อนเข้าเพื่อสอนระบบ ที่มีจำกัด

ซึ่ง คิดว่า อัลกอริทึ่มของระบบต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้ แต่ นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดี ที่บอกว่า AI จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เข้ามาช่วยแพทย์รังสีวิทยาได้มากในอนาคต

source