แต่แน่นอนว่า Photoshop CC เวอร์ชั่นลง iPad นั้น ยังไม่มาในปี 2018 นี้แน่นอน (คาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ในปี 2019)

อีกเรื่องที่ยังเป็นคำถาม คือ การระบุคำว่า ‘ iPad ‘ ไว้ชัดขนาดนี้ แล้ว ผู้ใช้งาน Android จะได้ใช้งานด้วยหรือไม่ หรือ ต้องรอไปก่อน?

source1 | source2