โปรโมชั่น Vivo V11 mobileexpo 2018

โปรโมชั่น Vivo V11 Series ใจดี แจกจริง งาน Thailand Mobile Expo 2018

กิจกรรมพิเศษจาก Vivo กับ โปรโมชั่น Vivo V11 Series ใจดี แจกจริง สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรกที่งาน Thailand Mobile Expo 2018 วันที่ 27 กันยายนนี้ รับของรางวัล มีทั้ง สร้อยคอทองคำ, สมาร์ททีวี และพัดลมไอเย็น รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

โปรโมชั่น Vivo V11 Series ใจดี แจกจริง งาน Thailand Mobile Expo 2018

Vivo ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “Vivo V11 Series ใจดี แจกจริง” เพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น รับไปเลยทันที! ของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 500,000 บาท

 • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 1 -5 จะได้รับ สร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
 • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 6 -40 จะได้รับ Smart TV TCL 32 นิ้ว รุ่น Led32s62 มูลค่ารางวัลละ 6,990 บาท
 • สำหรับผู้ที่มาเข้าแถว คิวที่ 41 -100 จะได้รับ พัดลมไอเย็น Midea มูลค่ารางวัลละ 3,490 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดรับบัตรคิวเวลา 10:00 น หน้าร้าน True Coffee

กติกาการรับรางวัล

 1. กติกานี้สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Vivo V11 / V11i เท่านั้น 
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้อง Pre – Order ตั้งแต่วันที่ 8-15 กันยายน 2561 หรือซื้อสมาร์ทโฟน Vivo V11 / V11i ระหว่างวันที่ 16 – 26 กันยายน 2561 กับ Brand Shop หรือตัวแทนจำหน่ายใดก็ได้ทั่วประเทศ 
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในงาน ดังนี้
  3.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงเท่านั้น
  3.2 สลิปใบเสร็จจากร้านค้าที่ซื้อ
  3.3 วันจริงให้นำตัวเครื่อง พร้อมกล่องและสมุดรับประกันตัวเครื่องมาด้วย
  หมายเหตุ : หากหลักฐานไม่ครบดังข้อที่กล่าวมาข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวั

กติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. ในเวลา 10.00 น. จะเริ่มแจกบัตรคิวให้กับผู้ที่มาเข้าแถว 100 ท่านแรก พร้อมตรวจสอบหลักฐาน
 2. ในเวลา 13.30 น. จะเริ่มทำการแจกรางวัลให้กับผู้โชคดี 100 ท่านแรก ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูท vivo ห้อง Plenary Hall โดยผู้โชคดีจะต้องอยู่ในระหว่างประกาศรางวัลด้วย หากไม่อยู่ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 4. หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถรับรางวัล หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทฯได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมนี้โดยจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะเรียกร้องอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือเหตุต่อเนื่องที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการการยกเลิกหรือหยุดกิจกรรม
 7. ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดกติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รีวิว Vivo V11 ราคา

#VivoV11 #VivoV11i #TME2018

Blogger สาย Multi Function ตามติดเทคโนโลยีมือถือ, แท็บเล็ต, แอพ, เกมคอนโซล, โลกโซเชียล และจักรยาน