3Krung x Sony Alpha University Camp 2018

3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 อบรมด้านการถ่ายภาพโดย โซนี่ไทย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เดินหน้าเปิดประสบการณ์ถ่ายภาพให้กับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จจากโครงการ Alpha University Camp ที่ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ โซนี่ไทยได้จับมือกับศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดตัวโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์ 2018) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษาจาก 14 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมและเวิร์คช็อป เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะการถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศของเมืองไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานและก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป โดยนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ส่วนผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจะได้รับชุดกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสพร้อมเลนส์ และถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโซนี่ พร้อมโอกาสร่วมจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการภาพถ่ายที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ ต่อไป

มร. มาซากิ มัทซูมาเอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “การจัดโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของโซนี่ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญในเรื่องของการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึงนวัตกรรมด้านการถ่ายภาพอันทันสมัย โซนี่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในวงการถ่ายภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความรัก และสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาขับเครื่องวงการถ่ายภาพให้เติบโตอย่างก้าวหน้าต่อไป โดยกิจกรรมในปีนี้ ทางโซนี่ได้รับการสนับสนุนร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นศูนย์อบรมด้านการถ่ายภาพมืออาชีพ  ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้สอนที่เป็นช่างภาพมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเมืองไทย  มีผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับเมืองไทย และนานาชาติ ในขณะที่โซนี่พร้อมนำเทคโนยีที่ดีที่สุดของกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโซนี่ มาให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสใช้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้  ทุกท่าน จะได้รับประโยชน์ และโอกาสที่ดียิ่งในการต่อยอดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ นำไปสู่หนทางของการเป็นช่างภาพมืออาชีพต่อไปในอนาคต”

โครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 เป็นโครงการส่งเสริมการถ่ายภาพและประกวดภาพถ่ายสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพแบบจัดเต็มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสนามจริง โดยคณะวิทยากรจากทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ซึ่งเป็นช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศของเมืองไทย อาทิ     เกรียงไกร ไวยกิจทวีพงษ์ ปทุมวงษ์กำธร เภาวัฒนาสุขอลิซ วิชช์โชติพญ.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี,  ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์สัญชัย ลุงรุ่ง เป็นต้น และในส่วนของคณะกรรมการผู้ตัดสินภาพถ่ายได้รับเกียรติจากช่างภาพผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมตัดสิน ประกอบด้วย อ.รชฎ วิสราญกุลบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ และสุรพล สุคำทัศน์ 

การจัดโครงการในปีนี้ ได้รับความร่วมมือ และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย 14 แห่ง โดยแต่ละมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้คณะทำงานเข้าไปดำเนินกิจกรรมแนะนำโครงการ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตัวแทนในสถาบันการศึกษานั้น ๆ  จำนวนสถาบันละ 20 ท่าน เพื่อส่งผลงานเข้าชิงชัยเป็นตัวแทน ท่านสุดท้ายของแต่ละสถาบัน เพื่อเข้ารับการฝึกฝนอบรมด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยคณะผู้สอนจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งเข้ากิจกรรมอบรม เทคนิคการถ่ายภาพอย่างเข้มข้น ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะเวลา วัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะส่งผลงานเข้าประกวดในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพใน ประเภทด้วยกันคือ Street, Landscape & Travel และ Creative

3Krung x Sony Alpha University Camp 2018

14 มหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มหาวิทยาลัยรังสิต
 6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 8. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 10. วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 13. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 14. มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากองค์ความรู้ และเทคนิคการถ่ายภาพที่นิสิต นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากมืออาชีพผ่านกล้อง      ฟูลเฟรม มิลเลอร์เลส เลนส์ และอุปกรณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพของโซนี่แล้วนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนยังจะได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านการอบรมด้านการถ่ายภาพจากศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง รวมทั้งผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และผลิตภัณฑ์จากโซนี่ดังนี้

หมวด Street Photo

รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท

รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony RX100M4 มูลค่า 26,990 บาท

รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

หมวด Landscape & Travel Photo

รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท

รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony A6300L มูลค่า 31,990 บาท

รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

หมวด Creative 

รางวัลที่ 1 : กล้อง Sony A7M2 พร้อมเลนส์คิท มูลค่า 43,990 บาท

รางวัลที่ 2 : กล้อง Sony RX0  มูลค่า 24,990 บาท

รางวัลที่ 3: หูฟัง Extra Bass มูลค่า 4,990 บาท

นอกจากนี้ ผลงานภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018  ซึ่งจะจัดแสดงขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ อีกด้วย

ทางด้านนายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ได้กล่าวถึงความร่วมมือกับโซนี่ในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้มีความสร้างสรรค์ และน่าสนใจอย่างมาก เป็นประโยชน์ และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ที่รักการถ่ายภาพอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีจำนวนมากขึ้น แต่ยังขาดความรู้     ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการถ่ายภาพที่ถูกต้อง ทางศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุงจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ โดยสามกรุงจะเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ฝึกสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่รักการถ่ายภาพเกิดความเข้าใจในหลักการถ่ายภาพอย่างแท้จริง เป็นการสร้างเสริมทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของตนเองในนิทรรศการภาพถ่ายที่จะจัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการในครั้งนี้อีกด้วย ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในการจัดโครงการครั้งนี้ จะเป็นมิติใหม่ของการปั้นช่างภาพรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ซึ่งเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการถ่ายภาพเมืองไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ทั้งในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป”

กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ประกาศเริ่มโครงการ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
 • ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมให้ความรู้ทางการถ่ายภาพแก่ 14 มหาวิทยาลัย
 • วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน หมดเขตส่งภาพรอบแรก
 • วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2561 ตัดสินภาพคัดเลือกตัวแทน 3 คนของแต่ละสถาบัน
 • วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 3 คน เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบัน
 • ภายในเดือนธันวาคม ผู้ผ่านเข้ารอบทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การใช้งานกล้องฟูลเฟรมมิลเลอร์เลส ของโซนี่ ณ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง
 • วันที่ 10-13 มกราคม 2562 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 42 คน จาก 14 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • วันที่ 22 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตนักศึกษา และอาจรย์ที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561         ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 3-4