ชมนิทรรศการ ของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends)ในรูปแบบดิจิทัล บน Google Art & Culture

Google Art & Culturte ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรัฐบาลไทยและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเข้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมเปิดตัวนิทรรศกาล “ของขวัญแห่งมิตรภาพ” (Great and Good Friends) ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปีความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา

นิทรรศการ ของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends) บน Google Art & Culture

ก่อนหน้านี้นิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends) ได้จัดขึ้น ณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถระหว่างวันที่ 20 มีนาคมถึง 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

และเพื่อให้คนไทยและผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าชมวัตถุโบราณและสิ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯทาง Google Art & Culture จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends) ขึ้นมาบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมภาพถ่ายดิจิทัลความละเอียดสูงของวัตถุโบราณกว่า 70 ชิ้นพร้อมด้วยเรื่องราวเบื้องหลังของวัตถุแต่ละชิ้นได้อีกทั้งยังมีการจัดทำภาพถ่ายภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าฯในรูปแบบ 360 องศาจาก Google Street View ที่ช่วยให้สัมผัสประสบการณ์ชมนิทรรศการได้อย่างเสมือนจริงรวมถึงยังมีการเก็บภาพเบื้องหลังเกี่ยวกับการรวบรวมและเก็บรักษาวัตถุอันล้ำค้าเหล่านี้ในรูปแบบดิจิทัล

นิทรรศการ ของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends) บน Google Art & Culture

นอกจากนี้เนื้อหาของนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends) ในรูปแบบดิจิทัลนี้ทาง Gogle จะนำไปผนวกรวมไว้ในแอปพลิเคชั่น Google Expeditions เพื่อเปิดโอกาสให้ครูจากทั่วโลกสามารถพานักเรียนไปทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์ผ้าในรูปแบบดิจิทัลได้อีกด้วย

สามารถเข้าชมนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพ (Great and Good Friends) บน Google Art & Culture ได้ทาง https://artsandculture.google.com/project/great-and-good-friends