Google Assistant ภาษาไทย

Google Assistant ภาษาไทย พร้อมให้ชาวไทยใช้เต็มรูปแบบแล้วบนสมาร์ทโฟน

กูเกิ้ล ประเทศไทย ได้ประกาศเปิดตัว Google Assistant ภาษาไทย สำหรับใช้งานบนสมาร์ทโฟน รองรับในระบบ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5.0 Lolipop ขั้นไป และบน iPhone iOS 9.1 ขึ้นไป พร้อมเปิดให้ใช้งานในไทยในเร็วๆ นี้

ระบบของ Google Assistant จะให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนสนทนากับ Google เพื่อช่วยทำสิ่งต่างๆ ให้ด้วยคำสั่งภาษารไทย ไม่ว่าจะเป็นเปิดเพลงที่ชอบ, หาเส้นทางการเดินทางไปออฟฟิศที่เร็วที่สุด หรือตั้งนาฬิกาปลุก โดยสามารถเรียกใช้งาน Google Assistant ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดปุ่ม Home ค้างไว้ (ในระบบ Android)

การทำงานของ Google Assistant เป็นการนำเอา Machine Learning ที่พัฒนามาจากประสบการณ์ในการให้บริากรด้านค้นหาข้อมูลของกูเกิ้ล รวมกับการเข้าใจภาษาธรรมชาติ, คอมพวิเตอร์วิทัศน์ และการเข้าใจบริบทของผู้ใช้งาน ทำให้สามารถเข้าใจบทสนทนา คำถาม และคำสั่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนได้ และยังมีการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้ใช้งานสนใจ ชอบ หรือไม่ชอบ ซึ่งการใช้งานจะมีความปลอดภัย เป็นส่วนตัว และสามารถควบคุมได้

วิธีเปิดใช้งาน Google Assistant ภาษาไทย

ก่อนอื่นจะต้องตั้งภาษาของระบบให้เป็นภาษาไทย เมื่อต้องการเรียกใช้งาน Google Assistant ก็เพียงแค่กดปุ่ม Home ค้างเอาไว้ โดยที่เราจะสามารถสื่อสารกับ Google Assistant ด้วยการพูดภาษาไทยได้เลย

Google Assistant ได้รับการพัฒนาให้พูดและเข้าใจภาษาไทย และรอบรู้ในสิ่งที่คนไทยให้ความสนใจ โดยผู้ใช้งานสามารถสั่งให้ำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ตั้งนาฬิกาปลุก บอกเส้นทาง เปิดเพลง หรือให้เล่าเรื่องตลก และทางกูเกิ้ลก็ได้เปิดให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างคำสั่งต่างๆ เพื่อปฏิสัมพันธ์กับคนไทยผ่านแพลตฟอร์ม Action on Google เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริหารหรือเนื้อหาต่างๆ ผ่าน Google Assistant ได้โดยตรง เพียงแค่พูดว่า “OK Google พูดกับ…”

Google Assistant ภาษาไทย

Google Assistant ภาษาไทย

Google Assistant ภาษาไทย

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และเรียนรู้คำสั่งต่างๆ ที่พร้อมใช้งานกับ Google Assistant ได้ที่ assistant.google.com