LINE SCALEUP ผลักดันสตาร์ทอัพไทย ใช้เครื่องมือของ LINE ให้โตได้ก้าวกระโดด

LINE Scaleup Thailand

ไลน์ เปิดโครงการใหม่ LINE SCALEUP เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพของไทย ให้สามารถขายบริการให้เข้าถึงผู้ใช้งาน LINE มากกว่า 42 ล้านคนในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 ปีที่ผ่านมา LINE ทำงานร่วมกับสตาร์ทไทย คิดและส่งบริการดีๆ ออกมาในไทยมากมาย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา LINE ประเทศไทยได้มีการร่วมมือกับสตาร์ทอัพ รวมถึงหลากหลายภาคธุรกิจ และก็มีหลายๆ บริการที่ออกมาให้ได้ใช้งานกันแล้ว อาทิ LINEMAN, LINE Finance, LINE Jobs ฯลฯ ซึ่งในมุมมองของทาง LINE บอกว่า สตาร์ทอัพไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังอยู่กันในขั้น Seed หรือเริ่มต้นเข้าตลาด แต่มีจำนวนน้อยมากที่ได้ก้าวและเติบโตไปจนเป็น Unicorn ที่สร้างผลงานออกสู่ตลาดระดับประเทศหรือระดับโลกได้

ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นอยู่ใน Google Play Store 2.8 ล้านแอพ และใน Apple Store กว่า 2.2 ล้านแอพ แต่พฤติกรรมของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วไป จะดาวน์โหลดแอพเพียงแค่ 32 แอพเท่านั้น ต่ออุปกรณ์ 1 เครื่อง

ที่ร้ายไปกว่านั้น จะมีเพียง 3-5 แอพเท่านั้น ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำทุกวัน!!!

นั่นหมายความว่า ผู้ใช้งานกำลังจมอยู่ในทะเลแอพที่มีล้นตลาด แล้วสตาร์ทไทยจะทำอย่างไร ที่จะแหวกขึ้นมาแถวหน้าเพื่อให้คนรู้จัก และได้รับความนิยมหรือมีผู้ใช้ดาวน์โหลดไปใช้งาน

LINE Scaleup Thailand

โครงการ LINE SCALEUP เปิดกว้างเพื่อให้สตาร์ทไทย ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม!

จากปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยู่นี้ LINE จึงได้ตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางให้สตาร์ทอัพไทยได้ขยายและพัฒนาบริการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำบริการของตนเองมาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของ LINE ที่ปัจจุบันเข้าถึงผู้ใช้ในไทยแล้วมากกว่า 42 ล้านคน มีอัตราการใช้งานเกิน 63 นาทีต่อวัน

และในทางกลับกัน นี่คือการเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้คนไทยได้หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มของ LINE

สตาร์ทอัพที่เข้าร่วม LINE SCALEUP จะได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง?

LINE ประเทศไทยเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทย สมัครเข้าโครงการนี้เพื่อคัดเลือก เมื่อผ่านเกณฑ์การตัดสินก็จะได้รับการสนับสนุนในด้านของเทคนิคและการเข้าถึงในบริการต่างๆ ของ LINE อาทิ LINE login, Messaging API ฯลฯ รวมถึงสิทธิ์ในการใช้งานพิเศษหลายอย่างด้วยกัน (แบ่งตามศักยภาพของแต่ละสตาร์ทอัพ)

  • ใช้งานฟรี แพ็คเกจ LINE@ Pro+ (มูลค่ากว่า 1 แสนบาท) และ LINE Messaging API
  • รับคำปรึกษาและแนะนำจากทีมวิศวกรของ LINE
  • อัพเกรดบัญชีสู่ระดับ Official Account หรือทำสติกเกอร์เซตฟรี (มูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท)
  • วางแผนการตลาดร่วมกับทาง LINE
  • รับเงินทุนสนับสนุน ตามศักยภาพของสตาร์ทอัพ

LINE Scaleup benefit

สำหรับโครงการนี้ สตาร์ทอัพสามารถส่งโครงการและผลงานเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปี เพราะ LINE ไม่ได้ต้องการจำกัดเวลา รวมทั้งเล็งเห็นว่าสตาร์ทอัพแต่ละรายมีศักยภาพที่แตกต่างกัน รวมถึงไอเดียและผลิตภัณฑ์ใหม่ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงไม่กำหนดระยะเวลาเปิดรับ แต่ก็จะมีขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 7-15 วัน

สำหรับสตาร์ทอัพที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่ https://scaleup.line.me