Steam ปรับปรุงระบบรีวิวเพื่อสู้กับสแปม

Steam ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มร้านค้าจำหน่ายเกมแบบดิจิตัลดาวน์โหลดบน PC ที่ใหญ่ที่สุด  ทั้งนี้ในส่วนของการรีวิวซอฟต์แวร์และเกมต่างๆ นั้นได้ประสบปัญหาด้านสแปมมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะคอมเมนต์ที่ด่าเกมนั้นๆ เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ใดๆ

หลังจากที่ Valve พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาได้พักใหญ่ๆ แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่สามารถลดปัญหานี้ลงไปได้  ล่าสุด Valve ได้ปรับปรุงระบบรีวิวอีกครั้งเพื่อลดรีวิวสแปมและหน้ามาลง  เพื่อให้รีวิว 10 อันดับแรกสะท้อนถึงภาพรวมของตัวเกมนั้นๆ ให้มากที่สุด

มาตรการหนึ่งที่ Valve จะนำเข้ามาใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้คือการติดตามรีวิวของผู้ใช้แต่ละคนว่าถูกโหวตว่ามีประโยชน์บ่อยแค่ไหน (รีวิวที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นแง่บวก  แต่มีการชี้แจงรายละเอียดข้อดีหรือข้อเสียต่างๆ อย่างชัดเจน) และจะให้ความสำคัญกับรีวิวของผู้ใช้ที่ได้รับการโหวตว่ารีวิวมีประโยชน์บ่อย

ในอนาคตทาง Vale จะยังมีแผนการปรับปรุงระบบรีวิวเกมเพิ่มเติมขึ้นอีก  โดยจะมีการอัพเดทรีวิวหลังจากมีการออกอัพเดทว่าผู้ใช้พึงพอใจหลังจากอัพเดทเกมนี้มากน้อยแค่ไหน  และจะมีการฟิลเตอร์เอาปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวของกับผู้เข้าชมออกไปด้วย (เช่นผู้เล่นในอเมริกาจะไม่เห็นรีวิวที่บอกว่าเกมพิมพ์ไทยไม่ได้)

อ้างอิง – Engadget