ARZIO เทคโนโลยี AR บน แผ่นพับที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทาง กระทรวงวัฒนธรรรม ได้จัดทำ แผ่นพับที่ระลึกงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แจกให้กับประชาชนที่ร่วมงาน โดยแผ่นพับนี้ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ARZIO เพื่อใช้เทคโนโลยี AR ส่องลงบนแผ่นพับ เพื่อชมเนื้อหาเพิ่มเติมได้

ARZIO เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android

กระทรวงวัฒนธรรรม ได้จัดทำแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเหมือนจริงแบบ 3 มิติ เพื่อเสนอเนื้อหาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีฯ ให้กับประชาชนที่ถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มวางดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

ผู้ที่ได้รับแผ่นพับ สามารถเข้าถึงเนื้อหาในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ARZIO ลงบนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ทั้งระบบ iOS และ Android โดยใช้แอพพลิเคชั่น ส่องลงบนแผ่นพับ จะมีภาพเนื้อหาทั้งพระบรมฉายาลักษณ์, พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และเมื่อส่องที่แผนผังพระเมรุมาศ จะปรากฏรูปกราฟฟิค 3 มิติของ พระเมรุมาศ แบบ 360 องศา พร้อมเสียงขับทำนองเสนาะเฉลิมพระเกียรติ

ARZIO เทคโนโลยี AR บน แผ่นพับที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

แผ่นพับที่ระลึก จะจัดพิมพ์ทั้งหมดจำนวน 10 ล้านแผ่น แบ่งเป็น 3 ชุด ชุดแรกและชุดที่ 2 เนื้อหาเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนชุดสุดท้ายจะออกหลังงานพระราชพิธีฯ โดยนำเสนอเรื่องราวของพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ ราชรถ และประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ