HTC อาจขายกิจการสมาร์ทโฟนให้กับกูเกิล

ก่อนหน้านี้ HTC ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาเพื่อปรับปรุงแผนด้านการเงิน  และมีท่าที่ว่าอาจจะต้องขายแผนก Vive VR ออกไป  หรือมีแนวโน้มอาจจะต้องขายทั้งบริษัท ล่าสุดมีรายงานว่ากูเกิลได้แสดงท่าที่สนใจเข้าซื้อกิจการส่วนสมาร์ทโฟนของ HTC ด้วย

จากรายงานระบุว่าในตอนนี้กูเกิลกำลังเจรจา “อย่างไม่เป็นทางการ” ในการเข้าซื้อกิจการส่วนธุรกิจสมาร์ทโฟนจาก HTC อยู่ (แต่ไม่ซื้อแผนก Vive VR) ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวมูลค่าการเข้าซื้อแต่อย่างใด

ปัจจุบันกูเกิลหันมาลุยตลาดฮาร์ดแวร์มากขึ้นด้วยมือถือตระกูล Pixel (ต่างจากเมื่อก่อนที่ผลิต Nexus ในฐานะเครื่องมาตรฐานของแอนดรอยด์เท่านั้น) และ HTC เองที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงิน  ก็เป็นผู้ผลิตมือถือ Pixel ให้กูเกิลอยู่แล้ว  ดังนั้นน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ว่ากูเกิลจะเข้าซื้อกิจการส่วนสมาร์ทโฟนของ HTC จริงๆ

หากยังจำกันได้  กูเกิลเคยเข้าซื้อกิจการของโมโตโรล่ามาแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก  ก่อนที่จะขายกิจการต่อออกไปให้กับเลอโนโวในเวลาต่อมา

อ้างอิง – GSM Arena