รัฐบาลอังกฤษเตรียมออกข้อบังคับผู้ผลิตรถยนต์ไร้คนขับดูแลความปลอดภัยด้านไซเบอร์

รัฐบาลอังกฤษได้ออกแนวทางใหม่ในกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสำคัญ
กับระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีบน Smart Car

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอังกฤษ Lord Callanan กล่าวว่าเมื่อรถยนต์ไร้คนขับ และมีการเชื่อมต่อกันเองถูกใช้กันมากขึ้นบนถนนในอังกฤษ
ก็ควรมีข้อกำหนดความคุ้มครองผู้ขับจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือการควบคุมยานพาหนะจากระยะไกล
เป้าหมายคือเพื่อให้ “ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสากรรม และการผลิตทำงานด้วยด้วยแนวทางที่สอดคล้องกัน”

คำแนะนำของรัฐบาลที่มีชื่อว่า “The key principles of vehicle cyber security for connected and automated vehicles” ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 8 ข้อ

ซึ่งผู้ผลิตวรให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่นโยบายลงมา โดยประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับจ้องจากบุคคลที่สาม

ผู้ผลิตและพัฒนาต้องทำงานร่วมกันเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้  ซอฟต์แวร์ควรจะถูกดูแลตลอดอายุการใช้งาน
ระบบการจัดเก็บข้อมูลควรมีความปลอดภัยของยานพาหนะหรือระบบควรจะรับมือต่อการโจมตีและยังคงทำงานได้อยู่

โดยพื้นฐานแล้วผู้ผลิตรถยนต์ควรให้ความสำคัญสร้างความมั่นใจว่าระบบในผลิตภัณฑ์ของตนมีความปลอดภัย
และผู้บริโภคจะไม่ถูกทิ้งไว้เพราะเป็นเจ้าของรถรุ่นเก่า  การออกข้อกำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ปฏิบัติตามกฏหมายของรัฐบาล
อาจจะสร้างความวิตกแก่ผู้ผลิตอยู่เหมือนกัน เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ไร้คนขับในอเมริกาไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือกับแนวทางของรัฐบาลกลางก็เป็นไปได้

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลอังกฤษกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับ
ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินีฯ ได้ทรงประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติยานยนต์และไฟฟ้า
ซึ่งจะ “อนุญาตให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง และมั่นใจได้ว่าคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยีการขับขี่ด้วยตัวเองได้รับการคิดค้น
ออกแบบและดำเนินการอย่างปลอดภัยในประเทศอังกฤษ

ที่มา : https://www.theverge.com