LaMar’s Donuts ร้านขนมในเมืองเดนเวอร์ ทดสอบการส่งขนมโดนัทด้วย Drone

UPS และ Amazon Prime ต่างได้เริ่มการทดสอบการส่งพัสดุด้วย Drone กันไปก่อนหน้านี้แล้ว
แต่คราวนี้จะเป็นส่งขนมโดนัทด้วย Drone ลองนึกภาพว่าตอนได้รับจะน่าตื่นเต้นขนาดไหน

LaMar’s Donuts ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดกำลังทำงานร่วมกับ Drone Dispatch เพื่อทำให้การจัดส่งด้วย drone ของร้านของโดนัทสามารถเป็นไปได้จริง
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้มีจัดส่งกล่องโดนัทจาก LaMar ไปยังสถานีตำรวจแผนกดับเพลิง 2 แห่ง และนายกเทศมนตรีเมืองเดนเวอร์

ขณะ drone ขนส่งโดนัทยังไม่ได้ทำการบินลงมาจากฟ้าลงมาสู่มือของผู้รับทั่วไป
เนื่องจาก Federal Aviation Administration มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการบังคับใช้เจ้าหน้าที่การค้า
ห้ามไม่ให้บินใกล้กับสนามบินมากเกินไป พวกเขายังต้องอยู่ในการดูแลของนักบินที่ควบคุม รวมทั้งข้อบังคับด้านความปลอดภัยอื่น ๆ

นายกเทศมนตรีกล่าวถึงรงามรู้สึกยินดีว่า “นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น และฉันคิดว่าเรามีความพร้อม ทไม่เพียงแค่ drone แต่เราเตรียมพร้อมสำหรับยานยนต์ไร้คนบังคับ
และนี่คืออนาคตของเรา นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเป็นเดินหน้าเพื่อก้าวสู่วิถีชีวิตที่ก้าวหน้าของผู้คนในศตวรรษที่ 21”

ที่มา : https://www.cnet.com/news/drones-doughnut-delivery-denver/